Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach

Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice

tel.: 32 603 77 94
e-mail: katowice@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.katowice.zdz.pl

Nazwa Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Kosmetyczka 80 1 600 zł 20.04.2020
Zapisz się
Prawo jazdy kategorii C + E 25 3 000 zł 30.04.2020
Zapisz się
Prawo jazdy kategorii B + E 15 1 500 zł 30.04.2020
Zapisz się
Archiwista zakładowy 40 1 200 zł TRWA NABÓR
Doradca do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych 40 2 000 zł TRWA NABÓR
ECDL BASE 60 950 zł TRWA NABÓR
Język polski dla obcokrajowców - poziom podstawowy 1 50 zł TRWA NABÓR
Kierowca operator wózków jezdniowych (wózki widłowe) 44 670 zł TRWA NABÓR
Kierownik wypoczynku 10 150 zł TRWA NABÓR
Konserwator dźwigów osobowych (w tym szpitalnych), towarowych z obsługą, towarowych i towarowych małych 70 1 500 zł TRWA NABÓR
Konserwator suwnic 80 1 500 zł TRWA NABÓR
Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia 69 1 000 zł TRWA NABÓR
Konserwator żurawi samojezdnych 100 1 500 zł TRWA NABÓR
Kosztorysowanie robót budowlanych 80 950 zł TRWA NABÓR
Krój i szycie 100 1 200 zł TRWA NABÓR
Kucharz 130 1 250 zł TRWA NABÓR
Kwalifikacja wstępna dla kierowców autobusów i ciężarówek 280 4 100 zł TRWA NABÓR
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca dla kierowców autobusów i ciężarówek 70 1 800 zł TRWA NABÓR
Lakiernik samochodowy 105 1 400 zł TRWA NABÓR
Montaż ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy 60 900 zł TRWA NABÓR
Obsługa autoklawów 8 435 zł TRWA NABÓR
Obsługa cięgników 40 600 zł TRWA NABÓR
Obsługa dźwigów towarowych 36 800 zł TRWA NABÓR
Obsługa podestów ruchomych 40 900 zł TRWA NABÓR
Obsługa systemów pneumatyki 40 3 000 zł TRWA NABÓR
Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych 16 500 zł TRWA NABÓR
Obsługa żurawi samojezdnych 109 2 500 zł TRWA NABÓR
Obsługa żurawi stałych, przenośnych i przewoźnych 60 2 500 zł TRWA NABÓR
Obsługa żurawików wiszących 30 700 zł TRWA NABÓR
Ochrona danych osobowych 8 350 zł TRWA NABÓR
Operator agregatów tynkarskich 52 1 000 zł TRWA NABÓR
Operator bezzałogowych statków powietrznych - dronów 19 1 600 zł TRWA NABÓR
Operator koparek jednonaczyniowych - klasa III 134 1 840 zł TRWA NABÓR
Operator koparkoładowarek - klasa III 134 1 840 zł TRWA NABÓR
Operator ładowarek jednonaczyniowych - klasa III 134 1 840 zł TRWA NABÓR
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 280 2 000 zł TRWA NABÓR
Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu 48 850 zł TRWA NABÓR
Podstawy elektropneumatyki 24 1 800 zł TRWA NABÓR
Podstawy inżynierii elektrycznej i napędów elektromechanicznych 24 1 800 zł TRWA NABÓR
Podstawy pneumatyki 24 1 800 zł TRWA NABÓR
Podstawy sensoryki 16 1 200 zł TRWA NABÓR
Pracownik administracyjno-biurowy 70 1 200 zł TRWA NABÓR
Prawo jazdy kat. AM (motorower o poj. do 50 ccm) 10 1 200 zł TRWA NABÓR
Prawo jazdy kategorii A ( motocykl o poj. powyżej 600 ccm) 50 2 000 zł TRWA NABÓR
Prawo jazdy kategorii B 60 2 000 zł TRWA NABÓR
Prawo jazdy kategorii B + E 15 1 500 zł TRWA NABÓR
Prawo jazdy kategorii C (samochód ciężarowy) 50 3 000 zł TRWA NABÓR
Prawo jazdy kategorii D ( autobus ) 80 5 800 zł TRWA NABÓR
Prawo jazdy kategorii D ( autobus ) 60 4 800 zł TRWA NABÓR
Programowanie dla dzieci i młodzieży (Scratch lub App Inventor) 24 400 zł TRWA NABÓR
Przewoźnik wykonujący transport drogowy osób i/lub rzeczy (Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika CPC) 40 1 200 zł TRWA NABÓR
Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas - podstawowy (ADR) 19 500 zł TRWA NABÓR
Szkolenia BHP metodą e-learningu 8 40 zł TRWA NABÓR
Szkolenia BHP metodą e-learningu 16 80 zł TRWA NABÓR
Szkolenia okresowe bhp 8 80 zł TRWA NABÓR
Szkolenie kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt 8 300 zł TRWA NABÓR
Szkolenie okresowe dla kierowców autobusów i ciężarówek 35 300 zł TRWA NABÓR
Trening umiejętności interpersonalnych 15 400 zł TRWA NABÓR
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne ( G1 - SEP) - elektryk 44 760 zł TRWA NABÓR
Usługi fryzjerskie i pielęgnacyjne dla zwierząt 184 5 000 zł TRWA NABÓR
Warsztaty kreatywnego myślenia 16 400 zł TRWA NABÓR
Zarządzanie stresem 14 400 zł TRWA NABÓR
Zasady żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych w świetle aktualnych przepisów 6 180 zł TRWA NABÓR
Zmiany w umowach zlecenia i umowach o dzieło 5 300 zł TRWA NABÓR