Główne menu nawigacyjne

Kontakt

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice

tel. 32 603-77-11
e-mail: info@zdz.katowice.pl

Stowarzyszenie zarejestrowane przez
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
KRS: 0000017713       NIP: 634 013 55 58

 

Dojazd do ZDZ Katowice

Napisz do nas

Polecane

NOWOŚĆ: wypalenie zawodowe, stres, komunikacja interpersonalna, higiena pracy głosem - szkolenia e-learning

Najbliższe szkolenia online
- zapraszamy

Kursy zawodowe - online

Kursy dla kierowców - online

Szkolenia okresowe BHP - online

Kursy miękkie - online

Kursy pedagogiczne - online

Kursy elektroenergetyczne - online

Kursy administracyjno- księgowe - online

Kursy komputerowe - online

Kursy językowe - online

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników