Egzaminy Językowe

Sprawdź swoje umiejętności językowe oraz uzyskaj certyfikat językowy zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Zapraszamy do naszych ośrodków w:

- Bielsku-Białej

- Częstochowie

- Katowicach

- Rybniku

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach posiada status ośrodka egzaminacyjnego TGLS.

TGLS to egzamin sprawdzający kompetencje językowe testowanych osób bez potrzeby określania poziomu zaawansowania przed przystąpieniem do testu. Kompetencje językowe weryfikowane są w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.

Osoba chcąca uzyskać certyfikat TGLS nie przystępuje do egzaminu na jakimś konkretnym poziomie zaawansowania, to właśnie wynik egzaminu pokazuje aktualny poziom poszczególnych kompetencji językowych testowanej osoby.

 

Jak przebiega egzamin TGLS?

Część pierwsza to test, który sprawdza 3 umiejętności językowe:

  • znajomość słownictwa i struktur gramatycznych
  • rozumienie czytanego tekstu
  • rozumienie ze słuchu

Część druga to wypowiedź pisemna. W zależności od uzyskanego wyniku z części pierwszej, kandydat otrzymuje odpowiedni dla swojego poziomu zestaw zadań sprawdzających umiejętność pisania w języku obcym.

Część trzecia to rozmowa z egzaminatorem (live-chat) za pośrednictwem internetu. Rozmowa ta jest nagrywana.

 

więcej o TGLS