Opinie o zakładzie

 _____________ 2024 r. _____________

 

 

 

_____________ 2023 r. _____________

 _____________ 2021 r. _____________

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach to najstarsza firma oświaty zawodowej w naszym województwie, której mury opuściło dotychczas ponad 32 tys. absolwentów szkół, a 2,4 mln osób ukończyło kursy, jakie posiada w swojej bogatej ofercie Zakład.
Ten owocny dorobek nie byłby jednak możliwy bez zaangażowania i solidnej pracy Zarządu, Pedagogów oraz Pracowników ZDZ.

I Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz
Grudzień, 2021 r.

 

Wieloletnia historia placówki w Katowicach, jej bogate tradycje oświatowe oraz doświadczenie w różnych obszarach edukacji to szczególne zobowiązanie do stałego podnoszenia jakości kształcenia, oraz dostosowywania go do oczekiwań i potrzeb młodych ludzi. Szkoły ZDZ to placówki edukacyjne, szybko reagujące na potrzeby zmieniającego się rynku pracy.

Szeroka oferta różnorodnych kierunków kształcenia dla młodzieży i dorosłych, rozbudowana dobrze wyposażona baza dydaktyczna, kadra pedagogiczna o wysokich kwalifikacjach otwarta na innowacje pedagogiczne, współpraca z pracodawcami oraz partnerami zagranicznymi to zalety, które stale umacniają markę ZDZ na terenie Katowic, regionu i całego kraju.

Senator RP Andrzej Pająk
Grudzień, 2021 r.

 

Państwa ogromne doświadczenie i zaangażowanie w promocję idei przedsiębiorczości, w rozwój i restrukturyzację gospodarki, podnoszenie kwalifikacji zawodowych społeczeństwa, kształcenie młodzieży i dorosłych oraz promowanie idei jedności europejskiej potwierdza wyszkolenie ponad dwóch milionów kursantów. Marka ZDZ Katowice jest dzisiaj znakomitą wizytówką polskiego kształcenia zawodowego, jedną z najbardziej docenianych ze względu na innowacyjność i wkład w życie przemysłowe regionu, powszechnie szanowaną instytucją  na rynku pracy. Zarówno w kraju jak i za granicą.  

Dyrektor Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz Marcin M. Kruk 
13 grudnia 2021 r.

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach to firma oświaty zawodowej z wieloletnią tradycją i wysokim, europejskim poziomem kształcenia, o czym przekonało się wiele miast, w tym także Częstochowa.

Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszek
15 grudnia 2021 r.

 

[...] Dobre imię Państwa instytucji jest szeroko znane nie tylko w kontekście zdobywania wykształcenia, ale też podwyższania kwalifikacji zawodowych czy rozwijania zainteresowań. 

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa
15 grudnia 2021 r.

 

Wieloletnia i bogata przeszłość Państwa placówki dowodzi, iż Zakłady Doskonalenia Zawodowego, poprzez współpracę z otoczeniem gospodarczym, społecznym i technologicznym, a w szczególności poprzez promocję aktywizacji zawodowej i łagodzenie skutków bezrobocia, kształtowały historię gospodarczą Polski. Współczesne ośrodki ZDZ to innowacyjne placówki edukacyjne, które nadal pełnią niebagatelną rolę w rozwoju zawodowym kadr, szybko reagując na potrzeby zmieniającego się runku pracy. 

Wysoko cenię sobie wieloletnią współpracę Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach z Łukasiewicz — Instytutem Spawalnictwa. Z Przyjemnością obserwuję systematyczny rozwój Ośrodka, podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej oraz zaangażowanie Pana i Współpracowników w promowanie kursów zawodowych.

Dyrektor Instytutu dr inż. Adam Pietras
15 grudnia 2021 r.

 

 

"(...) Jako najstarsza firma oświaty zawodowej w województwie organizacja ta pełni niezwykle znaczącą rolę w kształceniu młodzieży i wykwalifikowanych kadr. Ta misja nieustannego przekazywania wiedzy i podnoszenia kompetencji jest mi bardzo bliska jako Rektorowi uczelni wyższej i z podziwem spoglądam na Państwa sukcesy w tym obszarze. Dumą napawa również wieloletni rozwój organizacji z tak dużym doświadczeniem i bogatą historią. (...)"

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Prof. dr hab inż. Celina M. Olszak 

 

 

"(...) dorobek Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w obszarze edukacji zawodowej oraz wkład w rozwój społeczny i gospodarczy regionu zostały uhonorowane licznymi odznaczeniami, nagrodami i wyróżnieniami. W odpowiedzi na potrzeby zmieniającego się rynku pracy Zakład wykształcił wielu specjalistów m.in. w obszarze budowlanym, transportowym, handlowym, górniczo — hutniczym i administracyjno — usługowym. (...)"

Dziekan Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej  dr hab. inż. Piotr Folęga

 

 

 

„... Pragnę zaznaczyć, że odnoszę się do Państwa działalności z pewnym podziwem. Serdecznie gratuluję 95 lat kształcenia zawodowego, realizacji usług w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej”.

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Przemysław Koperski

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 2019 r. _____________

 

_____________ 2018 r. _____________