Główne menu nawigacyjne

Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice

Oferty pracy

Oferta pracy - Radca prawny

19.06.2019

Praca

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zatrudni

Radcę Prawnego /lub podejmie współpracę z Kancelarią Prawną/

 

Podstawowe zadania:

-        bieżące doradztwo prawne,

-        sporządzanie opinii i analiz prawnych,

-        przygotowywanie i negocjowanie umów,

-        tworzenie i opiniowanie wewnętrznych aktów normatywnych,

-        monitorowanie przepisów prawnych, informowanie o zachodzących zmianach
w przepisach prawnych związanych z działalnością Zakładu,

-        sporządzanie pism procesowych,

-        reprezentowanie Zakładu w postępowaniu sądowym i przed urzędami.

 

Nasze oczekiwania:

-        wpis na listę radców prawnych,

-      min. 3-letnie doświadczenie w pracy w zakresie obsługi prawnej podmiotów zbiorowych,

-        umiejętność sprawnego i terminowego zarządzania powierzonymi zadaniami,

-        umiejętność analitycznego podejścia do zagadnień i problemów prawnych,

-        umiejętność pracy pod presją czasu,

-        wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.

 

Forma kontaktu:

 

Aplikacje (CV + list motywacyjny) prosimy przesłać w terminie do 5 lipca 2019 r. na adres

 b.rolka@zdz.katowice.pl

lub

ZDZ Katowice

ul. Krasińskiego 2

40-952 Katowice

www.zdz.katowice.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole Organizacyjno-Prawnym pod numerem tel. (32) 603 77 40.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego
  w Katowicach, z siedzibą w Katowicach, przy ul. Z. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice, NIP 6340135558, stowarzyszenie wpisane do rejestru przedsiębiorców oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017713, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach (dalej Administrator).
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdz.katowice.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22 Kodeksu pracy) przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana
  w dowolnym czasie.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
 7. Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez rok.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

 

Czytaj dalej »

Pozostałe Oferty pracy

Paginacja

Polecane

Technik informatyk z innowacją e-sport - Żywiec

Operator obrabiarek skrawających -Branżowa Szkoła I stopnia - Żywiec

Kucharz - Branżowa Szkoła I stopnia - Żywiec

Fryzjer - Branżowa Szkoła I stopnia - Żywiec

Liceum Ogólnokształcące "Kosmetyczne" - Bytom

Branżowej Szkoły I Stopnia - klasa wielozawodowa - Bytom

Liceum Ogólnokształcące "Mundurowe" - Bytom

Technikum informatyczne z innowacją e-sportową - Bytom

Technik żywienia i usług gastronomicznych - Technikum w Ustroniu

Technik usług fryzjerskich - Technikum w Ustroniu

Fryzjer - Branżowa Szkoła I Stopnia w Ustroniu

Kucharz - Branżowa Szkoła I Stopnia w Ustroniu

Szkolenia "System Compliance"
Częstochowa

Szkolenie okresowe BHP metodą e-learningu

Szkolenie kierowców i konwojentów zat. przy transporcie zwierząt
Ustroń
Trwa nabór

Kurs: "Grafika komputerowa"
Katowice
29.06.2019

Kurs: "Uprawnienia G1"
Pyskowice
01.07.2019

Kursy spawania - wszystkie metody
Chorzów
Start każdy wtorek
02.07.2019

Kurs: "Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych"
Sosnowiec
8.07.2019

Instalator syst. fotowoltaicznych
Chorzów
15.07.2019

Kurs: " Prawo jazdy kat. B"
Tychy
22.07.2019