Komisja Kwalifikacyjna - egzaminy G1, G2, G3

Komisja Kwalifikacyjna nr 354 powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki sprawdza kwalifikacje na stanowisku dozoru lub eksploatacji.

Szczegółowe informacje:

ZDZ Katowice, ul. Krasińskiego 2, pok. 111,
tel. 32 603-77-55
e-mail:k.zawodny@zdz.katowice.pl

oraz wszystkie jednostki kształcenia kursowego.

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, prace kontrolno-pomiarowe

Zakres uprawnień:

G1 - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne (pelny zakres):
1). Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego.
2). Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
3). Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.
4). Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW.
5). Urządzenia elektrotermiczne.
6). Urządzenia do elektrolizy.
7). Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.
8). Elektryczna sieć trakcyjna.
9). Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym.
10). Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji

G2 - Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (pełny zakres):
1). Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi.
2). Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
3). Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi.
4). Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW.
5). Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW.
6). Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW.
7). Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje  sprężonego powietrza i gazów technicznych.
8). Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg .
9). Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
10). Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji


G3 - Urządzenia, instalacje i sieci gazowe (pełny zakres):
1). Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu.
2). Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu    ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie.
3). Urządzenia do magazynowania paliw gazowych.
4). Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
5). Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
6). Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa.
7). Urządzenia i  instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
8). Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
9). Turbiny gazowe
10). Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji

Przewodniczący Komisji - inż. Maciej Trząski

 Ponadto oferujemy przeprowadzenie kursów w ww. specjalnościach. Dla osób odnawiających ważność świadectwa kwalifikacyjnego po upływie 5 lat, proponujemy nieobligatoryjny udział w krótkim seminarium w celu aktualizacji wiedzy.

Z uwagi na stan epidemii, egzaminy kwalifikacyjne przeprowadzane są zarówno w formie tradycyjnej w ośrodkach ZDZ Katowice lub w siedzibie lub w miejscu wsakzanym przez  Zleceniodawców,  jak również ZDALNIE poprzez komunikatory internetowe.

Pliki do pobrania