Projekty MON

Projekty w trakcie realizacji

Nazwa projektu Opis projektu
Kształtowanie postaw patriotycznych


Nazwa programu: Kształtowanie postaw patriotycznych

Nazwa projektu: Wyposażenie uczniów Oddziałów Przygotowania Wojskowego w zestaw jednolitego umundurowania a także szkół w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia.

Dofinansowanie: 267 744 zł

Całkowita wartość inwestycji: 334 680 zł