Projekty MON

Projekty w trakcie realizacji

Nazwa projektu Opis projektu
Kształtowanie postaw patriotycznych


Nazwa programu: Kształtowanie postaw patriotycznych

Nazwa projektu: wyposażenie uczniów OPW szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w zestaw jednolitego ubioru oraz szkół w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego.

Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 650 368,00 zł

Wkład własny Zakładu: 162 592,00 zł

Całkowita wartość zadania: 812 960,00 zł

 

Pilotażowy Projekt Branżowe Oddziały Wojskowe

 

NAZWA PROGRAMU:
PILOTAŻOWY PROJEKT BRANŻOWE ODDZIAŁY WOJSKOWE

NAZWA PROJEKTU:
Wyposażenie uczniów Branżowego Oddziału Wojskowego Branżowej Szkoły I Stopnia I. gen. S. Sosabowskiego w Bielsku-Białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w ubiory mundurowe, ubiory robocze oraz szkoły w wyposażenie specjalistyczne oraz narzędzia przekazu informacji służącego wspieraniu promocji obronności.

Dofinansowanie: 98 880 ,00 zł

Wkład własny: 24 720, 00 zł

Całkowita Wartość Inwestycji: 123 600,00 zł.

 

Zakończone projekty

Nazwa projektu Opis projektu
Kształtowanie postaw patriotycznych (kontynuacja)


Nazwa programu: Kształtowanie postaw patriotycznych (kontynuacja)

Nazwa projektu: zakup indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia CWKM w roku szkolnym 2021/2022.

Dofinansowanie: 44352 zł

Całkowita wartość inwestycji: 55440 zł

Kształtowanie postaw patriotycznych

Nazwa programu: Kształtowanie postaw patriotycznych (kontynuacja)

Nazwa projektu: Zakup kurtek ucznia dla  szkół, w ramach specjalistycznego wyposażenia dla OPW rozpoczynającego funkcjonowanie w roku szkolnym 2020/2021 szkół 

Dofinansowanie: 51200 zł

Całkowita wartość inwestycji: 64000 zł

Kształtowanie postaw patriotycznych (kontynuacja)


Nazwa programu: Kształtowanie postaw patriotycznych (kontynuacja)

Nazwa projektu: Wyposażenie uczniów Oddziałów Przygotowania Wojskowego w zestaw jednolitego umundurowania a także szkół w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia.

Dofinansowanie: 267744 zł

Całkowita wartość inwestycji: 334680 zł