Projekty MON

Projekty w trakcie realizacji

Nazwa projektu Opis projektu


Nazwa programu: Kształtowanie postaw patriotycznych

Nazwa projektu: Wyposażenie uczniów Oddziałów Przygotowania Wojskowego w zestaw jednolitego umundurowania a także szkół w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia.

Dofinansowanie: 267 744 zł

Całkowita wartość inwestycji: 334 680 zł

Kształtowanie postaw patriotycznych

Kształtowanie postaw patriotycznych    (kontynuacja)

Nazwa programu: Kształtowanie postaw patriotycznych

Nazwa projektu: Zakup kurtek ucznia dla  szkół, w ramach specjalistycznego wyposażenia dla OPW rozpoczynającego funkcjonowanie w roku szkolnym 2020/2021 szkół 

Dofinansowanie: 51 200,00

Całkowita wartość inwestycji: 64 000,0