Pilotażowy Projekt Branżowe Oddziały Wojskowe

NAZWA PROGRAMU:
PILOTAŻOWY PROJEKT BRANŻOWE ODDZIAŁY WOJSKOWE

NAZWA PROJEKTU:
Wyposażenie uczniów Branżowego Oddziału Wojskowego Branżowej Szkoły I Stopnia I. gen. S. Sosabowskiego w Bielsku-Białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w ubiory mundurowe, ubiory robocze oraz szkoły w wyposażenie specjalistyczne oraz narzędzia przekazu informacji służącego wspieraniu promocji obronności.

Dofinansowanie: 98 880 ,00 zł

Wkład własny: 24 720, 00 zł

Całkowita Wartość Inwestycji: 123 600,00 zł.