Projekty - Szkoły

Projekty w trakcie realizacji

Nazwa projektu Opis projektu
Nowa energia edukacji


 

Zapraszamy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Andrychowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach do udziału w projekcie „Nowa Energia Edukacji."

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 nr projektu: RPMP.10.02.02-12-0210/16.

"Więcej kompetencji zawodowych - więcej możliwości na rynku pracy"

Projekt pn. "Więcej kompetencji zawodowych - więcej możliwości na rynku pracy" RPSL.11.02.03-24-0306/18 realizowany przez Technikum Lotnicze oraz Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) 

Zakończone projekty

Nazwa projektu Opis projektu
Nasz Akademia Zdrowia 2018-1-PL01-KA229-050775_1

erasmusplus

Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Sosnowcu ZDZ w Katowiacach w partnerstwie z I.I.S.G. Marconi z Włoch. 

 

Moja droga do sukcesu 2 - 2018-PL01-KA102-048310
 
 
Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Sosnowcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach skierowany do 60 uczniów kształcących się w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, kucharz, monter systemów rurociągowych oraz  na kierunku technik informatyk.
Lepszy start w zawodową przyszłość

 

 

Zapraszamy uczniów i nauczycieli 

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W ŻARKACH ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH

oraz

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W ŻYWCU ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KATOWICACH

 

do udziału w projekcie „Lepszy start w zawodową przyszłość."

Europa dla nas- staże zawodowe uczniów ZS Andrychów 2017 - 2017-1-PL01-KA102-036080

projekt mobilności realizowany przez Zespół Szkół w Andrychowie im. Armii Krajowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Celem projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności zawodowych 63 uczniów kształcących się z ZS w Andrychowie ZDZ Katowice przez odbycie zindywidualizowanych staży zawodowych w Hiszpanii. 

Rozwój zawodowy nauczycieli i nabycie nowych umiejętności w zakresie stosowania TIK i komunikacji w języku obcym szansa na rozwój szkoły poprzez udział w kulturze europejskiej - 2017-1-PL01-KA101-036933

projekt realizowany przez Branżową Szkołę I Stopnia w Rybniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. W ramach projektu 6 nauczycieli BS I St. w Rybniku weźmie udział w szkoleniach językowych oraz z zakresu nowoczesncyh technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Moda na sukces-sukces w praktyce - 2017-1-PL01-KA102-036534

 

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach skierowany do  uczniów Technikum ZDZ w Katowicach 

 

Lotnicze perspektywy - 2017-1-PL01-KA102-037569

projekt mobilności realizowany przez Technikum Lotnicze Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Zakłada realizację praktyk zagranicznych dla 40 uczniów  kształcących się na kierunku Technik eksploatacji portów i terminali, Technik awionik, Technik mechatronik oraz Technik lotniskowych służb operacyjnych.

Europejskie praktyki kluczem do sukcesu - Erasmus+ - 2018-1-PL01-KA102-048711

projekt  mobilności realizowany przez Branżową Szkołę I Stopnia w Żarkach, skierowany do 16 uczniów kształcących się w zawodach: fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz kucharz.