Projekty - Szkoły

Projekty w trakcie realizacji

Nazwa projektu Opis projektu
Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU)

 "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w obszarze: eksploatacja portów i terminali lotniczych"

 

Przedsięwzięcie nr KPO/22/1/BCU/U/0093 realizowane w ramach konkursu pt. Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję doskonałości zawodowej (CoVes)

Kwota dofinansowania: 11.997 013,00 zł

Przedsięwzięcie realizowane w terminie 01.01.2023r. - 30.09.2025

 

Zakończone projekty

Nazwa projektu Opis projektu
Więcej kompetencji zawodowych - więcej możliwości na rynku pracy

Projekt pn. "Więcej kompetencji zawodowych - więcej możliwości na rynku pracy" RPSL.11.02.03-24-0306/18 realizowany przez Technikum Lotnicze oraz Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) 

Nowa energia edukacji


 

Zapraszamy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Andrychowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach do udziału w projekcie „Nowa Energia Edukacji."

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 nr projektu: RPMP.10.02.02-12-0210/16.

Jeśli nic nie zmienimy, nic się nie zmieni

Projekt  „JEŚLI NIC NIE ZMIENIMY, NIC SIĘ NIE ZMIENI” numer 2020-1-PMU-3171 realizowany w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanyz Europejskiego Funduszu Społecznego przez Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Andrychowie Zakładu Doskonalenia Zawodwego w Katowicach 

 

Nasz Akademia Zdrowia 2018-1-PL01-KA229-050775_1

erasmusplus

Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Sosnowcu ZDZ w Katowiacach w partnerstwie z I.I.S.G. Marconi z Włoch. 

 

Moja droga do sukcesu 2 - 2018-PL01-KA102-048310
 
 
Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Sosnowcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach skierowany do 60 uczniów kształcących się w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, kucharz, monter systemów rurociągowych oraz  na kierunku technik informatyk.
Lepszy start w zawodową przyszłość

 

 

Zapraszamy uczniów i nauczycieli 

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W ŻARKACH ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH

oraz

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W ŻYWCU ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KATOWICACH

 

do udziału w projekcie „Lepszy start w zawodową przyszłość."

Europa dla nas- staże zawodowe uczniów ZS Andrychów 2017 - 2017-1-PL01-KA102-036080

projekt mobilności realizowany przez Zespół Szkół w Andrychowie im. Armii Krajowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Celem projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności zawodowych 63 uczniów kształcących się z ZS w Andrychowie ZDZ Katowice przez odbycie zindywidualizowanych staży zawodowych w Hiszpanii. 

Moda na sukces-sukces w praktyce - 2017-1-PL01-KA102-036534

 

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach skierowany do  uczniów Technikum ZDZ w Katowicach 

 

Rozwój zawodowy nauczycieli i nabycie nowych umiejętności w zakresie stosowania TIK i komunikacji w języku obcym szansa na rozwój szkoły poprzez udział w kulturze europejskiej - 2017-1-PL01-KA101-036933

projekt realizowany przez Branżową Szkołę I Stopnia w Rybniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. W ramach projektu 6 nauczycieli BS I St. w Rybniku weźmie udział w szkoleniach językowych oraz z zakresu nowoczesncyh technologii informacyjnych i komunikacyjnych.