Projekty - Szkoły

Projekty w trakcie realizacji

Nazwa projektu Opis projektu
Nowa energia edukacji


 

Zapraszamy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Andrychowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach do udziału w projekcie „Nowa Energia Edukacji."

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 nr projektu: RPMP.10.02.02-12-0210/16.

Moda na sukces-sukces w praktyce - 2017-1-PL01-KA102-036534

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach skierowany do 21 uczniów Technikum

 

Rozwój zawodowy nauczycieli i nabycie nowych umiejętności w zakresie stosowania TIK i komunikacji w języku obcym szansa na rozwój szkoły poprzez udział w kulturze europejskiej - 2017-1-PL01-KA101-036933

projekt realizowany przez Branżową Szkołę I Stopnia w Rybniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. W ramach projektu 6 nauczycieli BS I St. w Rybniku weźmie udział w szkoleniach językowych oraz z zakresu nowoczesncyh technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Lotnicze perspektywy - 2017-1-PL01-KA102-037569

projekt mobilności realizowany przez Technikum Lotnicze Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Zakłada realizację praktyk zagranicznych dla 40 uczniów  kształcących się na kierunku Technik eksploatacji portów i terminali, Technik awionik, Technik mechatronik oraz Technik lotniskowych służb operacyjnych.

Europa dla nas- staże zawodowe uczniów ZS Andrychów 2017 - 2017-1-PL01-KA102-036080

projekt mobilności realizowany przez Zespół Szkół w Andrychowie im. Armii Krajowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Celem projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności zawodowych 63 uczniów kształcących się z ZS w Andrychowie ZDZ Katowice przez odbycie zindywidualizowanych staży zawodowych w Hiszpanii. 

Europejskie praktyki kluczem do sukcesu - Erasmus+ - 2018-1-PL01-KA102-048711

projekt  mobilności realizowany przez Branżową Szkołę I Stopnia w Żarkach, skierowany do 16 uczniów kształcących się w zawodach: fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz kucharz. 

Lepszy start w zawodową przyszłość

 

 

Zapraszamy uczniów i nauczycieli 

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W ŻARKACH ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH

oraz

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W ŻYWCU ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KATOWICACH

 

do udziału w projekcie „Lepszy start w zawodową przyszłość."

Zakończone projekty

Nazwa projektu Opis projektu
Absolwenci na europejskim rynku pracy - 2017-1-PL01-KA102-036866

 

 

erasmusplus

Projekt Erasmus+ " Absolwenci na europejskim rynku pracy" powstał w wyniku współpracy Zakładu Doskonalenia Zawodowego Katowice, Technikum Lotniczego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Zespołu Szkół Poligraficznych w Katowicach, firmy Introzap i Kolbus.

Europejskie doświadczenia gwarancja pracy 2017-1-PL01-KA102-036871

 

projekt mobilności "Europejskie doświadczenie gwarancją pracy" realizowany przez Technikum im. Wisławy Szymborskiej w Częstochowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.  W projekcie założono wyjazd na 3 tygodniowe staże zagraniczne dla 16 uczniów, kształcących się na kierunkach: technik usług fryzjerskich, technik teleinformatyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych w miejscowości Malaga w Hiszpanii.

Moja droga do sukcesu 2016-1-PL01-KA102-023586

projekt mobilnościowy skierowany do 42 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sosnowcu ZDZ Katowice, uczących się w klasach o profilu: sprzedawca, lakiernik,  kuchrz, mechanik pojzdów smochodowych, monter systemów rurociągowych