Więcej kompetencji zawodowych - więcej możliwości na rynku pracy

 

Celem projektu jest lepsze dopasowanie do rynku pracy 70 uczniów i 30 uczennic Technikum Lotniczego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach oraz 90 uczennic i 10 uczniów  Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w terminie od 1.09.2019 do 31.08.2022 poprzez rozszerzenie ich kompetencji zawodowych w trakcie realizacji staży w zakładach pracy, kursów kwalifikacyjnych i szkoleń oraz zwiększenie skuteczności obowiązkowych zajęć szkolnych z przedmiotów zawodowych dzięki wzbogaceniu bazy dydaktycznej i uzupełnieniu kompetencji 6 nauczycieli w ramach studiów podyplomowych, a także współpracę z lokalnymi zakładami pracy i wyższymi uczelniami oraz PUP I WUP ukierunkowaną na poprawę i dopasowanie szkolnego systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy. 

Wartość dofinansowania: 2.869 502,60 zł 

Wartość projektu: 3 020 529,05 zł