Projekty - Kursy

Projekty w trakcie realizacji

Nazwa projektu Opis projektu
DOSKONALENIE KADR MEDYCZNYCH. ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach wspólnie z Zakładami Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu i Gorzowie Wielkopolskim zaprasza pielęgniarki i położne na kursy.

 

TRWA REKRUTACJA NA KURS KWALIFIKACYJNY ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT

 

Kształcenie ustawiczne w PZS w Lędzinach drogą do sukcesu zawodowego

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza mieszkańców terenów rewitalizowanych miasta Lędziny na szkolenia językowe i komputerowe.

 

TRWA REKRUTACJA NA KURSY

 

Kompetencje zawodowe szansą na sukces

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza mieszkańców woj. śląskiego do udziału w szkoleniach/kursach w ramach projektu "Kompetencje zawodowe szansą na sukces".

 

TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU

Postaw na nowe kwalifikacje zawodowe!

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza mieszkańców woj. śląskiego do udziału w szkoleniach/kursach w ramach projektu "Postaw na nowe kwalifikacje zawodowe!".

Pozytywna energia w IT

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach wraz z firmą Risk Partner sp. z o.o. zaprasza osoby zamieszkujące w województwie śląskim, w wieku od 18 do 29 lat, bierne zawodowo, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, należące do grup NEET do udziału w projekcie.

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

01.11.2018 - 30.11.2018

 

 

Własna firma – nowe możliwości

Rekrutacja do projektu została zakończona

Zakończone projekty

Nazwa projektu Opis projektu
Krok do samodzielności

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza osoby niepełnosprawne intelektualnie i ich opiekunów - mieszkańców miasta Tychy oraz powiatu zawierciańskiego do udziału w projekcie "Krok do samodzielności".

 

Rekrutacja do projektu została zakończona

Zawód spawacza szansą na sukces

 

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Nastawieni na sukces

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Europa 50 plus

logo ERASMUS

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem pn. How to educate and activate adults at the age of 50+ on the examples of language and ICT courses with adult learners. ("Jak uczyć i aktywizować osoby po 50 roku życia").

Przewodnik ten opisuje nowe, lepiej dostosowane do możliwości osób starszych metody, techniki nauczania języków obcych i podstaw ICT.

Pobierz przewodnik w wersji angielskiej.

Pobierz przewodnik w wersji polskiej.