Projekty - Kursy

Projekty w trakcie realizacji

Nazwa projektu Opis projektu
DOSKONALENIE KADR MEDYCZNYCH. PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE DLA PIELĘGNIAREK

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach wspólnie z Zakładami Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu i Gorzowie Wielkopolskim zaprasza pielęgniarki i położne na kursy.

 

TRWA REKRUTACJA NA KURS KWALIFIKACYJNY PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE DLA PIELĘGNIAREK

 

Kształcenie ustawiczne w PZS w Lędzinach drogą do sukcesu zawodowego

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza mieszkańców terenów rewitalizowanych miasta Lędziny na szkolenia językowe i komputerowe.

 

TRWA REKRUTACJA NA KURSY

 

Kompetencje zawodowe szansą na sukces

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza mieszkańców woj. śląskiego do udziału w szkoleniach/kursach w ramach projektu "Kompetencje zawodowe szansą na sukces".

 

TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU

Postaw na nowe kwalifikacje zawodowe!

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza mieszkańców woj. śląskiego do udziału w szkoleniach/kursach w ramach projektu "Postaw na nowe kwalifikacje zawodowe!".

Pozytywna energia w IT

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach wraz z firmą Risk Partner sp. z o.o. zaprasza osoby zamieszkujące w województwie śląskim, w wieku od 18 do 29 lat, bierne zawodowo, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, należące do grup NEET do udziału w projekcie.

 

TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU

 

 

Krok do samodzielności

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza osoby niepełnosprawne intelektualnie i ich opiekunów - mieszkańców miasta Tychy oraz powiatu zawierciańskiego do udziału w projekcie "Krok do samodzielności".

 

Rekrutacja do projektu została zakończona

Własna firma – nowe możliwości

Rekrutacja do projektu została zakończona

Zakończone projekty

Nazwa projektu Opis projektu
Zawód spawacza szansą na sukces

 

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Nastawieni na sukces

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Europa 50 plus

logo ERASMUS

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem pn. How to educate and activate adults at the age of 50+ on the examples of language and ICT courses with adult learners. ("Jak uczyć i aktywizować osoby po 50 roku życia").

Przewodnik ten opisuje nowe, lepiej dostosowane do możliwości osób starszych metody, techniki nauczania języków obcych i podstaw ICT.

Pobierz przewodnik w wersji angielskiej.

Pobierz przewodnik w wersji polskiej.