Projekty - Kursy

Projekty w trakcie realizacji

Nazwa projektu Opis projektu
"Program Usług Społecznych - Aktywny Senior"

Lider Projektu Fundacja „Inicjatywa” z siedzibą w Bytomiu w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w kursach i szkoleniach w ramach projektu:

"Program Usług Społecznych Aktywny Senior".

Program Aktywności Lokalnej - MCI - Międzypokoleniowe Centrum Integracji

Lider Projektu Fundacja „Inicjatywa” z siedzibą w Bytomiu w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w kursach i szkoleniach w ramach projektu:

Program Aktywności Lokalnej - MCI - Międzypokoleniowe Centrum Integracji

Program Aktywności Lokalnej - Kolonia Zgorzelec

Lider Projektu Fundacja „Inicjatywa” z siedzibą w Bytomiu w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w kursach i szkoleniach w ramach projektu:

Program Aktywności Lokalnej - Kolonia Zgorzelec

Zakończone projekty

Nazwa projektu Opis projektu
Wyższe kwalifikacje szersze perspektywy

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza mieszkańców woj. śląskiego do udziału w szkoleniach/kursach w ramach projektu "Wyższe kwalifikacje szersze perspektywy".

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZAKOŃCZONA

 

Postaw na nowe kwalifikacje zawodowe!

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza mieszkańców woj. śląskiego do udziału w szkoleniach/kursach w ramach projektu "Postaw na nowe kwalifikacje zawodowe!".

 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

„Program Aktywności Lokalnej Godna Starość"

Lider Projektu Fundacja „Inicjatywa” z siedzibą w Bytomiu w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w kursach i szkoleniach w ramach projektu „Program Aktywacji Lokalnej Godna Starość”.

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZAKOŃCZONA

 

„Program Aktywności Lokalnej - Śródmieście”

Lider Projektu Fundacja „Inicjatywa” z siedzibą w Bytomiu w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w kursach i szkoleniach w ramach projektu „Program Aktywacji Lokalnej – Śródmieście”.

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZAKOŃCZONA

 

Pozytywna energia w IT

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach wraz z firmą Risk Partner sp. z o.o. zaprasza osoby zamieszkujące w województwie śląskim, w wieku od 18 do 29 lat, bierne zawodowo, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, należące do grup NEET do udziału w projekcie.

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZAKOŃCZONA

 

Kształcenie ustawiczne w PZS w Lędzinach drogą do sukcesu zawodowego

PROJEKT ZAKOŃCZONY

 

Kompetencje zawodowe szansą na sukces

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza mieszkańców woj. śląskiego do udziału w szkoleniach/kursach w ramach projektu "Kompetencje zawodowe szansą na sukces".

 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA