Projekty - Kursy

Projekty w trakcie realizacji

Nazwa projektu Opis projektu
Program Aktywności Lokalnej - Kolonia Zgorzelec

Lider Projektu Fundacja „Inicjatywa” z siedzibą w Bytomiu w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w kursach i szkoleniach w ramach projektu:

Program Aktywności Lokalnej - Kolonia Zgorzelec

Zakończone projekty