Projekty - Kursy

Projekty w trakcie realizacji

Nazwa projektu Opis projektu
Kształcenie ustawiczne w PZS w Lędzinach drogą do sukcesu zawodowego

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza mieszkańców terenów rewitalizowanych miasta Lędziny na szkolenia językowe i komputerowe.

 

REKRUTACJA ZAWIESZONA

 

Postaw na nowe kwalifikacje zawodowe!

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza mieszkańców woj. śląskiego do udziału w szkoleniach/kursach w ramach projektu "Postaw na nowe kwalifikacje zawodowe!".

Pozytywna energia w IT

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach wraz z firmą Risk Partner sp. z o.o. zaprasza osoby zamieszkujące w województwie śląskim, w wieku od 18 do 29 lat, bierne zawodowo, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, należące do grup NEET do udziału w projekcie.

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

ostatnia tura naboru do projektu 01.06.2019 - 31.08.2019

 

 

„Program Aktywności Lokalnej - Śródmieście”

Lider Projektu Fundacja „Inicjatywa” z siedzibą w Bytomiu w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w kursach i szkoleniach w ramach projektu „Program Aktywacji Lokalnej – Śródmieście”.

 

„Program Aktywności Lokalnej Godna Starość"

Lider Projektu Fundacja „Inicjatywa” z siedzibą w Bytomiu w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w kursach i szkoleniach w ramach projektu „Program Aktywacji Lokalnej Godna Starość”.

 

Zakończone projekty

Nazwa projektu Opis projektu
Kompetencje zawodowe szansą na sukces

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza mieszkańców woj. śląskiego do udziału w szkoleniach/kursach w ramach projektu "Kompetencje zawodowe szansą na sukces".

 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Własna firma – nowe możliwości

Rekrutacja do projektu została zakończona

DOSKONALENIE KADR MEDYCZNYCH

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach wspólnie z Zakładami Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu i Gorzowie Wielkopolskim zaprasza pielęgniarki i położne na kursy.

 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 

Krok do samodzielności

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza osoby niepełnosprawne intelektualnie i ich opiekunów - mieszkańców miasta Tychy oraz powiatu zawierciańskiego do udziału w projekcie "Krok do samodzielności".

 

Rekrutacja do projektu została zakończona

Zawód spawacza szansą na sukces

 

PROJEKT ZAKOŃCZONY