Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość

 28.02.2022

 

Tytuł grantu:

„Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

Uczestnicy projektu:

Grupę docelową stanowiło 7 pracowników placówki doskonalenia nauczycieli oraz minimum 156 nauczycieli szkół i przedszkoli (ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych i zawodowych) na wszystkich poziomach kształcenia.  

Cel projektu:

Celem projektu było podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych.

Projekt ukierunkowany był na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość w przypadku ponownego czasowego zamknięcia części szkół i przedszkoli.

Efekt projektu:

- rozwinięcie kompetencji w zakresie prowadzenia, organizacji i zarządzania edukacją zdalną, minimum u 163 nauczycieli i pracowników placówek doskonalenia nauczycieli;

- wdrożenie działań konsultacyjno-doradczych dla minimum 156 nauczycieli uczestniczących w grancie (zgodnie z zapotrzebowaniem nauczycieli);

- wypracowanie pakietu materiału z zakresu doradztwa zawodowego;

- wyposażenie w sprzęt placówki doskonalenia nauczycieli (zgodnie ze złożonym wnioskiem).

 

Dofinansowanie projektu z UE: 108 150, 00 zł

Termin realizacji: luty - czerwiec 2022

Dodatkowe informacje i zapisy:
Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich Katowice
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice (CDUN)
tel.: 32 603 77 26
tel. kom.: 605 762 860
e-mail: cdun@zdz.katowice.pl
www: www.cdun.katowice.zdz.pl

 

Więcej o projekcie