Statut Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Statut Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

(zatwierdzony Uchwałą nr 06/21 Rady Zakładu)

Pliki do pobrania