O firmie

Nasza Edukacyjna Przygoda: ZDZ Katowice na Fali Sukcesu!

Nasza historia rozpoczęła się w 1926 roku, kiedy otworzyliśmy swoje drzwi, stając się sercem kształcenia i doskonalenia zawodowego na Śląsku i w całym kraju. Od tamtego czasu nieustannie przystosowujemy się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, ciągle się rozwijając i poszerzając naszą ofertę.

Początkowo nasze wysiłki koncentrowały się na odbudowie rzemiosła na Śląsku. Po wojnie nasza oferta znacząco się rozrosła, obejmując kluczowe sektory gospodarki: budownictwo, handel, przemysł, transport i usługi. Z Instytutu przekształciliśmy się w Zakład Doskonalenia Rzemiosła, a później w Zakład Doskonalenia Zawodowego.

W latach 50. wprowadziliśmy praktyczne szkolenia dla młodzieży i rozpoczęliśmy produkcję w innowacyjnych warsztatach szkoleniowych. W kolejnych dekadach kontynuowaliśmy rozwój, rozbudowując nasze warsztaty, szkoły zawodowe i szkoły przysposabiające do zawodu.
W latach 90. skupiliśmy się na tworzeniu nowych typów szkół, aby sprostać zapotrzebowaniu rynku pracy, w tym czasie uruchomiliśmy również pierwszą na Śląsku niepubliczną uczelnię wyższą. W tej erze zmierzyliśmy się także z wyzwaniami reform edukacyjnych i potrzebami społeczeństwa. Skoncentrowaliśmy się na jakości nauczania, efektywności procesu edukacyjnego oraz nowoczesnych metodach nauczania. Nasze zaangażowanie zostało docenione certyfikatami ISO 9001 oraz ISO 29990, które potwierdzają jakość naszych usług edukacyjnych.

Przez ponad 25 lat uczestniczymy aktywnie w projektach finansowanych przez Unię Europejską, wspierając rozwój kwalifikacji zawodowych zarówno młodych ludzi, jak i dorosłych. Nasze doświadczenie w tym obszarze sięga roku 1994, kiedy rozpoczęliśmy realizację Programu Rozwoju PHARE – STRUDER.

Obecnie nasza działalność sięga poza granice województwa, obejmując obszar województwa śląskiego oraz wybrane powiaty województw małopolskiego i łódzkiego.

W strukturze ZDZ Katowice działa 70 jednostek organizacyjnych, w tym 23 ośrodki kształcenia zawodowego oraz 18 zespołów szkół, które oferują edukację na różnych poziomach nauczania. Jako instytucja rynku pracy świadczymy usługi w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Nasze obszary aktywności obejmują:

  • Kształcenie i Wychowanie Młodzieży: Oferujemy ponad 40 różnorodnych kierunków nauczania, w tym szkoły podstawowe, branżowe szkoły I i II stopnia, licea ogólnokształcące, licea sztuk plastycznych, technika oraz szkoły policealne.

  • Kształcenie i Doskonalenie Dorosłych: Proponujemy różnorodne kursy i szkolenia obejmujące ponad 200 zawodów i specjalności, umożliwiając dorosłym rozwijanie swoich umiejętności.

  • Egzaminowanie i Certyfikowanie Umiejętności: Gwarantujemy możliwość potwierdzania kwalifikacji, umiejętności i wiedzy poprzez Komisje Egzaminacyjne działające przy ZDZ oraz Regionalne Centrum Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji w Katowicach.

Nasz Zakład nie tylko oferuje standardowe szkoły na różnych poziomach nauczania, ale także zróżnicowane kursy i szkolenia dla dorosłych. Każdego roku kształcimy tysiące uczniów i słuchaczy, pomagając im znaleźć swoją ścieżkę zawodową. Nasze liczby i osiągnięcia mówią same za siebie - ponad 230 projektów, tysiące absolwentów i setki nowych firm. Gwarantujemy wysoką jakość szkoleń, posiadając nowoczesną bazę ponad 300 sal wykładowych, pracowni specjalistycznych, atestowanych spawalni, poligonów szkoleniowych oraz kadry nauczycieli, wykładowców, trenerów i doradców, którzy wywodzą się ze środowiska gospodarczego i naukowego.

Nasza pasja do edukacji oraz nasz wkład w rozwój społeczny i gospodarczy regionu zostały docenione licznymi odznaczeniami, nagrodami i wyróżnieniami, w tym m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego, Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji oraz Śląską Nagrodą Jakości. Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć i z niecierpliwością patrzymy w przyszłość, gotowi na kolejne wyzwania i sukcesy.

Dołącz do naszej edukacyjnej rodziny i odkryj świat nieograniczonych możliwości w ZDZ Katowice!

Pliki do pobrania