Główne menu nawigacyjne

Nagrody i certyfikaty

HERMES BIZNESU w kategorii USŁUGA

7 czerwca 2019 r., podczas organizowanej przez Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową w Tychach uroczystej Gali Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach został uhonorowany nagrodą główną w konkursie TYSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w kategorii USŁUGA za wysokiej klasy specjalistyczne usługi szkoleniowe.

Czytaj dalej »

Perły Europy

6 maja 2019 r. w Teatrze Rozrywki w Chorzowie podczas XXI Gali z okazji obchodów Święta Europy, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach został uhonorowany Perłą Europy, prestiżową nagrodą przyznawaną  instytucjom promującym ideę jedności europejskiej oraz wdrażającym innowacje, a także projekty unijne.

 

Czytaj dalej »

Czarny Diament

30 listopada 2018 r., podczas uroczystej gali jubileuszowej, dwudziestej edycji Konkursu „Czarny Diament”, która odbyła się w Teatrze Ziemi Rybnickiej, Prezes Zarządu ZDZ Katowice Jacek Kwiatkowski odebrał statuetkę za wybitne osiągnięcia w działalności gospodarczej. 

Czytaj dalej »

Śląska Nagroda Jakości dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego Katowice

W dniu 7 maja 2015 podczas Gali z okazji Święta Europy zostały wręczone nagrody XVII edycji Konkursu Śląska Nagroda Jakości oraz certyfikaty Programu Stawiamy na Jakość. Nagrodzonych wyróżnili m.in. Marszałek Województwa Śląskiego – Wojciech Saługa, Wojewoda Śląski – Piotr Litwa, Przewodniczący Sejmiku Śląskiego – Grzegorz Wolnik oraz Janusz Steinhoff – Przewodniczący RRIG w Katowicach.

Czytaj dalej »

PLATYNOWY LAUR DLA ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH

5 stycznia 2017 r. Kapituła Laurów Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach uhonorowała Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji dla instytucji wspierającej rozwój gospodarki rynkowej i edukującej na potrzeby firm.

Czytaj dalej »

CERTYFIKAT JAKOŚCI ISO 9001

W 2009, 2012, 2015 i 2018 r. odbyły się audity odnowienia przeprowadzone przez auditorów TÜV POLSKA Sp. z o.o. potwierdzające, że System Zarządzania Jakością stosowany w naszym Zakładzie spełnia wymagania normy ISO 9001 w zakresie "kształcenia w systemie szkolnym oraz doskonalenia zawodowego w systemie kursowym wraz z projektowaniem usługi".

Czytaj dalej »

Paginacja

Polecane

Technikum w Wadowicach - Technik usług fryzjerskich

Technikum w Andrychowie - Technik żywienia i usług gastronomicznych z innowacją cukierniczą

Technikum w Bytomiu - Technik programista

Technikum w Częstochowie - Technik usług fryzjerskich z innowacją kosmetyczną

Technikum w Częstochowie - Technik informatyk ze specjalnością e-sportową

Technikum Informatyczne w Rybniku - Technik programista

Technikum Lotnicze w Katowicach - Technik awionik

Technikum lotnicze w Katowicach - technik eksploatacji portów i terminali
Klasa dwujęzyczna

Technikum w Olkuszu - Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Technikum w Sosnowcu - Technik programista

Technikum w Sosnowcu - Technik reklamy

Technikum w Tychach - Technik logistyk
Klasa mundurowa

Szkoła Twórcza w Ustroniu
Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technikum w Żywcu - Technik spawalnictwa

Technikum w Żywcu - Technik informatyk z innowacją e-sportową

Branżowa Szkoła I Stopnia w Żywcu - Operator obrabiarek skrawających

Branżowa Szkoła I Stopnia w Cieszynie - Magazynier - Logistyk

Branżowa Szkoła I Stopnia w Ustroniu - Klasa Wielozawodowa

Kurs: "Programowanie w języku JAVA" w naszych ośrodkach

Kurs: "Programowanie w języku PYTHON" w naszych ośrodkach

Kurs: "Tworzenie stron www nie tylko dla informatyków – CMS Wordpress oraz podstawy frontendu." w naszych ośrodkach

Kurs: "Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania cystern"
Bielsko-Biała
03.08.2021

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
CDUN Katowice
03.08.2021

Kursy konserwacji urządzeń transportu bliskiego
16.08.2021
Dąbrowa Górnicza