Główne menu nawigacyjne

Nagrody i certyfikaty

CERTYFIKAT JAKOŚCI ISO 9001

W 2009, 2012, 2015, 2018 i 2021 r. odbyły się audity odnowienia przeprowadzone przez auditorów TÜV POLSKA Sp. z o.o. potwierdzające, że System Zarządzania Jakością stosowany w naszym Zakładzie spełnia wymagania normy ISO 9001.

Czytaj dalej »

HERMES BIZNESU w kategorii USŁUGA

7 czerwca 2019 r., podczas organizowanej przez Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową w Tychach uroczystej Gali Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach został uhonorowany nagrodą główną w konkursie TYSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w kategorii USŁUGA za wysokiej klasy specjalistyczne usługi szkoleniowe.

Czytaj dalej »

Perły Europy

6 maja 2019 r. w Teatrze Rozrywki w Chorzowie podczas XXI Gali z okazji obchodów Święta Europy, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach został uhonorowany Perłą Europy, prestiżową nagrodą przyznawaną  instytucjom promującym ideę jedności europejskiej oraz wdrażającym innowacje, a także projekty unijne.

 

Czytaj dalej »

Czarny Diament

30 listopada 2018 r., podczas uroczystej gali jubileuszowej, dwudziestej edycji Konkursu „Czarny Diament”, która odbyła się w Teatrze Ziemi Rybnickiej, Prezes Zarządu ZDZ Katowice Jacek Kwiatkowski odebrał statuetkę za wybitne osiągnięcia w działalności gospodarczej. 

Czytaj dalej »

Śląska Nagroda Jakości dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego Katowice

W dniu 7 maja 2015 podczas Gali z okazji Święta Europy zostały wręczone nagrody XVII edycji Konkursu Śląska Nagroda Jakości oraz certyfikaty Programu Stawiamy na Jakość. Nagrodzonych wyróżnili m.in. Marszałek Województwa Śląskiego – Wojciech Saługa, Wojewoda Śląski – Piotr Litwa, Przewodniczący Sejmiku Śląskiego – Grzegorz Wolnik oraz Janusz Steinhoff – Przewodniczący RRIG w Katowicach.

Czytaj dalej »

PLATYNOWY LAUR DLA ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH

5 stycznia 2017 r. Kapituła Laurów Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach uhonorowała Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji dla instytucji wspierającej rozwój gospodarki rynkowej i edukującej na potrzeby firm.

Czytaj dalej »

Paginacja

Polecane

Technik Hotelarstwa - spec. turystyka biznesowa
Technikum ZS w Katowicach

Magazynier - logistyk: klasa mundurowa BOK
BS I stopnia ZS w Bielsku-Białej

NOWOŚĆ! Kształcenie ogólne ze specjalnością GOPR
Szkoły w Ustroniu

Technik Programista
Technikum ZS w Bytomiu

Magazynier - logistyk
BS I ZS w Cieszynie

Kształcenie ogólne z możliwością wyboru innowacji wg. zainteresowań ucznia - klasa cywilna
LO ZS W Częstochowie

Technik Lotniskowych Służb Operacyjnych z innowacją steward/stewardessa
Technikum Lotnicze w Katowicach

Klasa Wielozawodowa
BS I stopnia ZS w Sosnowcu

Technik Przemysłu Mody
Technikum ZS w Olkuszu

Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Trzebini

Technik transportu kolejowego
Technikum ZS w Żywcu

Technik Programista w mundurze
Technikum ZS w Rybniku

Darmowe szkolenia dla nauczycieli

Obsługa suwnic
Sosnowiec
02.06.2023

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
Bytom
05.06.2023

Kurs: Spawanie - wszystkie metody
Chorzów
06.06.2023

Rejestratorka medyczna
Zabrze
26.06.2023

Szkolenie ADR podstawowy; wszystkich klas
Katowice
30.06.2023