CERTYFIKAT JAKOŚCI ISO 9001

W 2009, 2012, 2015 i 2018 r. odbyły się audity odnowienia przeprowadzone przez auditorów TÜV POLSKA Sp. z o.o. potwierdzające, że System Zarządzania Jakością stosowany w naszym Zakładzie spełnia wymagania normy ISO 9001 w zakresie "kształcenia w systemie szkolnym oraz doskonalenia zawodowego w systemie kursowym wraz z projektowaniem usługi".


W marcu 2000r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach jako pierwsza w Polsce firma oświaty zawodowej uzyskał Certyfikat jakości w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego w systemie kursowym ISO 9001, nadany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

W marcu 2003 roku Zakład pomyślnie przeszedł procedurę odnowienia certyfikatu, rozszerzając jednocześnie zakres systemu o kształcenie w systemie szkolnym.