Perły Europy

6 maja 2019 r. w Teatrze Rozrywki w Chorzowie odbyła się XXI Gala z okazji obchodów Święta Europy. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach oraz Chorzowską Delegaturę RIG w Katowicach.

Gala upamiętniła datę 9 maja 1950 roku, kiedy to w Paryżu Robert Schuman, ówczesny francuski minister spraw zagranicznych, zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie. Plan Schumana stał się zalążkiem integracji europejskiej. 

Perłami Europy nagrodzone zostały osoby i instytucje promujące ideę jedności europejskiej oraz wdrażające innowacje, a także projekty unijne.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach został laureatem Pereł Europy, a w jego imieniu statuetkę odebrał Wiceprezes Zarządu dr Marcin Jakubowski.

Uhonorowanie naszego Zakładu statuetką Perły Europy, to wielkie wyróżnienie i potwierdzenie, że na przestrzeni ostatnich ponad 20 lat Zakład swoimi działaniami skutecznie realizuje założenia tej wielkiej europejskiej idei.

 

       20