Program Aktywności Lokalnej - MCI - Międzypokoleniowe Centrum Integracji

 

Projekt skierowany był do 135 mieszkańców z dzielnic: Śródmieście, Rozbark oraz Bobrek w Bytomiu dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. do osób bezrobotnych – będących i niebędących klientami PUP, do osób w wieku poprodukcyjnym oraz do młodzieży zagrożonej wykluczeniem, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

Głównym celem projektu było podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców ww. terenów rewitalizowanych w Bytomiu poprzez realizację działań środowiskowych o charakterze integracyjnym, zgodnie z metodą organizowania społeczności lokalnych.

Projekt zakładał podejmowanie kompleksowych działań o charakterze społecznym i zawodowym,skierowanych do osób zarówno korzystających, jak i niekorzystających z pomocy społecznej.

Realizacja: 01.01.2021 - 31.12.2022 na terenie Bytomia (dzielnice: Śródmieście, Bobrek oraz Rozbark).

 

Biuro projektu:

Fundacja "INICJATYWA"
ul. Powstańców Warszawskich 38/1
41-902 Bytom
Tel: 32 286-72-74

email: biuro@f-inicjatywa.pl

Szczegółowe informacje: https://f-inicjatywa.pl/realizowane-projekty/pal-mci-miedzypokoleniowe-centrum-integracji