Postaw na nowe kwalifikacje zawodowe!

 

 

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza mieszkańców woj. śląskiego do udziału w szkoleniach/kursach w ramach projektu "Postaw na nowe kwalifikacje zawodowe!"

 

Tytuł projektu: Postaw na nowe kwalifikacje zawodowe!

Uczestnicy projektu: osoby pracujące i zamieszkujące na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

  

Udział w projekcie:
Projekt skierowany jest do 430 osób dorosłych, uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach (uczestnik dokonyje wyboru jednego szkolenia/ kursu) z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Ze względu na charakter wsparcia w ramach projektu, tj. brak udzielania pomocy publicznej (de minimis) przedsiębiorcom, wykluczone z udziału w projekcie są osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie zbieżnym z zakresem kursu(w tym właściciele przedsiębiorstw pełniący funkcje kierownicze, jak również wspólnicy, partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe).

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Cele projektu:
Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy i wzrost zatrudnialności 430 os. dorosłych z terenu województwa śląskiego poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych uzyskanych w wyniku uczestnictwa w wysokojakościowych szkoleniach zawodowych w okresie 1.05.2018- 31.03.2021 r.

Planowane efekty:
Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację kursów zawodowych: spawanie, ślusarz-spawacz, SEP, prawo jazdy C i C+E, ADR, kucharz , kierowca wózków jezdniowych, operator koparko ładowarek, wykonywanie obróbki CNC, krój i szycie, fryzjer, F-gazy oraz doposażenie warsztatu ślusarskiego w OKZ Chorzów.

Wartość projektu: 1 773 226,80 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 595 104,12 PLN

 

Szkolenia odbywać się będą w Ośrodkach ZDZ Katowice zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Ośrodki ZDZ

Kursy

1

Bielsko Biała

Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna  REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Prawo jazdy kat. C+E REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

2

Skoczów

Spawanie MAG/TIG (2 gr.) REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Kierowca operator wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

3

Ustroń

Kucharz REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

4

Bytom

Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna  REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Prawo jazdy kat. C+E  REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

5

Częstochowa

Operator koparko-ładowarek  REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas - podstawowy (ADR)

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

6

Żarki

Kucharz  REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Kierowca operator wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych  REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie  REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

7

Zabrze

Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie  REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 

8

Pyskowice

Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna  REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Prawo jazdy kat. C+E  REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

9

Katowice

Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna  REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Prawo jazdy kat. C+E  REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Przygotowanie do uzyskania uprawnień elektroenergetycznych o napięciu do 1kV (SEP) REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

10

Mysłowice

Operator koparko-ładowarek (2 gr.)  REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

11

Chorzów

Ślusarz-spawacz (2 gr.) REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Spawanie MAG/TIG  REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Krój i szycie (2 gr.) REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Instalator/serwisant układów chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła – stacjonarnych (F-gazy) REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

12

Rybnik

Krój i szycie

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

13

Racibórz

Przygotowanie do uzyskania uprawnień elektroenergetycznych o napięciu do 1kV (SEP) REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

14

Sosnowiec

Przygotowanie do uzyskania uprawnień elektroenergetycznych o napięciu do 1kV (SEP) REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas - podstawowy (ADR) REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 

15

Dąbrowa Górnicza

Kierowca operator wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych  REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

16

Tychy

Spawanie MAG/TIG (1 gr.) REKRUTACJA ZAKOŃCZONA  

17

Żywiec

Kosmetyczka (1gr.)

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Spawanie MAG/TIG (1 gr.)  

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Kucharz REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Kursy: Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie, Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie są kursami umiejętności zawodowych i realizowane będą w oparciu o podstawy programowe kształcenia w danym zawodzie.

 

 

Informacje i zapisy:

 Centrum Kształcenia Zawodowego w Bielsku-Białej
ul. Dworkowa 5, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 812-53-52
e-mail: bielsko@zdz.katowice.pl 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Skoczowie
ul. Cieszyńska 25, 43-430 Skoczów
tel.: 33 853 03 51
e-mail: skoczow@zdz.katowice.pl 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Ustroniu
ul. Stawowa 3, 43-450 Ustroń
tel.: 33 854 33 00
e-mail: ustron@zdz.katowice.pl 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytomiu
ul. Powstańców Śląskich 6, 41 902 Bytom
tel.: 32 281 43 37, 697-818-591
e-mail: bytom@zdz.katowice.pl

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chorzowie
ul. Hajducka 21, 41-500 Chorzów
tel.: 32 241 25 14
e-mail: chorzow@zdz.katowice.pl  

Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie
ul. Jagiellońska 141, 42-200 Częstochowa
tel.: 34-365-76-21
e-mail: czestochowa@zdz.katowice.pl  

Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice
tel.: 32 603 77 94
e-mail: katowice@zdz.katowice.pl 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Mysłowicach
ul. Boliny 5, 41-400 Mysłowice
tel.: 32 222 97 82
e-mail: myslowice@zdz.katowice.pl 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Raciborzu
ul. Podwale 12, 47 400 Racibórz
tel.: 32 415 26 17
e-mail: raciborz@zdz.katowice.pl  

Centrum Kształcenia Zawodowego w Rybniku
ul. Klasztorna 14, 44-200 Rybnik
tel.: 32 433 26 00
e-mail: rybnik@zdz.katowice.pl 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gliwicach z siedzibą w Zabrzu
Park Hutniczy 13, 41-800 Zabrze
tel.: 32 231-11-81 (Gliwice), 32 271 10 58 (Zabrze)
e-mail: gliwice@zdz.katowice.pl, zabrze@zdz.katowice.pl  

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Żarkach
ul. Sosnowa 2, 42-310 Żarki
tel.: 34 314 82 25
e-mail: zarki@zdz.katowice.pl  

Centrum Kształcenia Zawodowego w Żywcu
ul. Sienkiewicza 65, 34-300 Żywiec
tel.: 33 861 43 46
e-mail: zywiec@zdz.katowice.pl 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pyskowicach
ul. Powstańców Śląskich 7, 44-120 Pyskowice
tel.: 32 233-31-59
e-mail: pyskowice@zdz.katowice.pl 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu
ul. Sienkiewicza 25, 41-200 Sosnowiec
tel.: 32 266-61-66
e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Dąbrowie Górniczej
ul. Kr. Jadwigi 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel.: 32 262-39-76
e-mail: dabrowag@zdz.katowice.pl 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach
ul. Budowlanych 156, 43-100 Tychy
tel.: 32 227-17-46
e-mail: tychy@zdz.katowice.pl 

 

Pliki do pobrania