Jeśli nic nie zmienimy, nic się nie zmieni

Celem przedsięwzięcia jest doskonalenie kompetencji kluczowych niezbędnych dla rozwoju uczniów, ich aktywnego obywatelstwa europejskiego i odnalezienia się w przyszłości na rynku pracy.

Tematem przewodnim przedsięwzięcia  jest kształtowanie u młodych ludzi poszanowania środowiska naturalnego. Jednym z zadań edukacji jest kształtowanie świadomości, że działania i zachowania każdej jednostki ludzkiej sumują się i powodują zmiany. Projekt realizowany jest we współpracy ze szkołą AVE MARIA CASA MADRE, Hiszpania.

Działanie: Ponadnarodowa Mobilność Uczniów

Okres: 01.06.2021 - 31.05.2022

Wartość projektu: 177 tys. zł 

Grupa docelowa: uczniowie, nauczyciele