Projekty - Szkoły

Zakończone projekty

Nazwa projektu Opis projektu
Cyfrowy nauczyciel-multimedia w nauczaniu 2016-1-PL01-KA101-02340

projekt mobilnościowy skierowany do 24 nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół w Katowicach Załadu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Bliżej Europy w każdym zawodzie -2017-1-PL01-KA102-036830

projekt mobilności realizowany przez Zespoł Szkół im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Bielsku Białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach dla 23 uczniów Zespołu Szkół im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Bielsku-Białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Praktyki europejskie szansą na rozwój zawodowy - 2017-1-PL01-KA102-036303

projekt mobilności realizowany przez Zespół Szkół w Żywcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zakłada relizację praktyk zawodowych w Hiszpanii dla 10 uczniów kształcących się w zawodzie kucharz. 

Europejski fryzjer 2015-1-PL01-KA102-014605

projekt mobilności realizowany przez Zespół Szkół w Żywcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie fryzjer  

 

La dolce vita. Przez żołądek do serca 2015-1-PL01-KA102-014579

projekt mobilności skierowany do 16 uczniów Niepublicznej Szkoły Zawodowej w Rybniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, celem projektu jest realizacja praktyk zagranicznych

 

Otoczmy troską życie 2015-1-PL01-KA102-014597

projekt mobilności realizowany w ramach programu Erasmus+ przez Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe w Suchej Beskidzkiej ZDZ Katowice, w ramach projektu 5 słuchaczy odbędzie zagraniczne staże w zagranicznych placówkach medycznych

Logistyka od producenta do konsumenta 2016-1-PL01-KA102-023396

projekt mobilnościowy skierowany do 18 uczniów i  15 nauczycieli Technikum w Cieszynie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Polak Niemiec dwa bratanki do kuchni i do budowlanki 2016-1-PL01-KA102-023402

celem projektu jest realizacja zagranicznych praktyk zawodowych 16 uczniów Zsadniczej Szkoły Zawodowej w Żarkach

Aktywni dla zdrowia 2016-1-PL01-KA102-023399

projekt mobilności skierowany do słuchaczy Medycznego Studium Zawodowego  w Suchej Beskidzkiej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, uczących się w zawodach: opiekun medyczny, technik masażysta, terapeuta zajęciowy 

Dzisiaj jest na topie dobry zawód w Europie 2015-1-PL01-KA102-014603

projekt mobilności skierowany do 16 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, w ramach projektu zrealizowane zostaną praktyki zagraniczne