Projekty - Szkoły

Zakończone projekty

Nazwa projektu Opis projektu
Lotnicze perspektywy - 2017-1-PL01-KA102-037569

projekt mobilności realizowany przez Technikum Lotnicze Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Zakłada realizację praktyk zagranicznych dla 40 uczniów  kształcących się na kierunku Technik eksploatacji portów i terminali, Technik awionik, Technik mechatronik oraz Technik lotniskowych służb operacyjnych.

Europejskie praktyki kluczem do sukcesu - Erasmus+ - 2018-1-PL01-KA102-048711

projekt  mobilności realizowany przez Branżową Szkołę I Stopnia w Żarkach, skierowany do 16 uczniów kształcących się w zawodach: fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz kucharz. 

Absolwenci na europejskim rynku pracy - 2017-1-PL01-KA102-036866

 

 

erasmusplus

Projekt Erasmus+ " Absolwenci na europejskim rynku pracy" powstał w wyniku współpracy Zakładu Doskonalenia Zawodowego Katowice, Technikum Lotniczego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Zespołu Szkół Poligraficznych w Katowicach, firmy Introzap i Kolbus.

Moja droga do sukcesu 2016-1-PL01-KA102-023586

projekt mobilnościowy skierowany do 42 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sosnowcu ZDZ Katowice, uczących się w klasach o profilu: sprzedawca, lakiernik,  kuchrz, mechanik pojzdów smochodowych, monter systemów rurociągowych

Szkolenie i rozwój drogą do sukcesu - 2017-1-PL01-KA101-036086

Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Sosnowcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, skierowany do nauczycieli ZS (szkolenia  ICT i job shadowing w zagranicznych szkołach partnerskich).

Europejskie doświadczenia gwarancja pracy 2017-1-PL01-KA102-036871

 

projekt mobilności "Europejskie doświadczenie gwarancją pracy" realizowany przez Technikum im. Wisławy Szymborskiej w Częstochowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.  W projekcie założono wyjazd na 3 tygodniowe staże zagraniczne dla 16 uczniów, kształcących się na kierunkach: technik usług fryzjerskich, technik teleinformatyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych w miejscowości Malaga w Hiszpanii.

Zdobywamy europejskie doświadczenie 2016-1-PL01-KA102-023394

 

 

projekt mobilnościowy skierowany do 46 uczniów Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Andrychowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach kształcących się w zawodach technik usług fryzjerskich, technik logistyk, kucharz

Aktywni dla zdrowia 2016-1-PL01-KA102-023399

projekt mobilności skierowany do słuchaczy Medycznego Studium Zawodowego  w Suchej Beskidzkiej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, uczących się w zawodach: opiekun medyczny, technik masażysta, terapeuta zajęciowy 

Nowoczesne kompetencje organizacji edukcyjnej 2016-1-PL01-KA101-023427

projekt mobilności skierowany do 64 nauczycieli szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach; celem projektu jest zbudowanie profesjonalnego zespołu z pracowników tworzących i realizujących projekty współfinansowane z funduszy europejskich w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

 

Cyfrowy nauczyciel-multimedia w nauczaniu 2016-1-PL01-KA101-02340

projekt mobilnościowy skierowany do 24 nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół w Katowicach Załadu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach