Moda na sukces-sukces w praktyce - 2017-1-PL01-KA102-036534

 

 

Cel projektu: podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów kształcących się w zawodach technik usług fryzjerskich, technik usług hotelarskich i fototechnik. 

Działanie: POWER VET

Kwota dofinansowania: 467 449,04 zł 

Okres realizacji projektu:01.09.2017-31.08.2019