Lepszy start w zawodową przyszłość

 

Zapraszamy uczniów i nauczycieli 

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W ŻARKACH ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH

oraz

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W ŻYWCU ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH

do udziału w projekcie „Lepszy start w zawodową przyszłość."

 

Uczestnicy: Grupę docelową projektu stanowią: uczniowie (60 os.) oraz nauczyciele praktycznej nauki zawodu (5 os.) w Branżowej Szkole I Stopnia w Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach oraz Branżowej Szkole I Stopnia w Żywcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

 

 

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:

1. Praktyki zawodowe/staże w celu podwyższenia jakości procesu kształcenia zawodowego Branżowej Szkoły I Stopnia w Żywcu

2. Praktyki zawodowe/staże w celu podwyższenia jakości procesu kształcenia zawodowego Branżowej Szkoły I Stopnia w Żarkach

3. Kursy, szkolenia i doradztwo zawodowe dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Żywcu

4. Kursy, szkolenia i doradztwo zawodowe dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Żarkach

5. Podniesienie kompetencji nauczycieli Branżowej Szkoły I Stopnia w Żywcu

6. Podniesienie kompetencji nauczycieli Branżowej Szkoły I Stopnia w Żarkach

7. Doposażenie pracowni zawodowej i warsztatów szkolnych Branżowej Szkoły I Stopnia w Żywcu

8. Doposażenie pracowni zawodowych Branżowej Szkoły I Stopnia w Żarkach

 

 

 

 

 

 

 

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I Stopnia w Żywcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach oraz w Branżowej Szkole I stopnia w Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach poprzez podniesienie umiejętności oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych 60 (17K, 43M) uczniów i uczennic dzięki kursom/szkoleniom zawodowym, oraz praktykom/stażom w przedsiębiorstwach oraz poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji 5 nauczycielek zawodu dzięki kursom/szkoleniom zawodowym w przedsiębiorstwach, oraz poprzez rozwój współpracy szkół z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym i doposażenie szkolnych pracowni zawodowych w terminie 1.09.2018-31.08.2020.

 

 

 

Planowane efekty projektu:

Podniesienie aktywności zawodowej i wzrost zatrudnialności na przyjaznym i otwartym rynku pracy; Poprawa efektywności podmiotów rynku pracy; związane z poprawą konkurencyjności regionu: Rozwój przedsiębiorstw opartych o specyficzne potencjały województwa, w tym technologie kreowane w regionie i produkty lokalne; Rozwój nowych specjalizacji gospodarczych, w szczególności związanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu i rozwój przemysłów kreatywnych w regionie; Wzrost atrakcyjności miejsc pracy i jakości życia przyciągające do regionu nowych mieszkańców oraz tworzenie warunków sprzyjających powrotom młodych osób z emigracji.

 

 

Informacje i zapisy:

Zespół Szkół w Żarkach

ul. Sosnowa 2, 42-310 Żarki
tel.: 34 / 314-80-99
fax: 34 / 314-82-25
www: szkoly.zarki.zdz.pl
e-mail: s-zarki@zdz.katowice.pl

 

Zespół Szkół w Żywcu

ul. H. Sienkiewicza 65, 34-300 Żywiec
tel.: 33 / 861-23-73, 861-43-46
fax: 33 / 861-43-46
www: szkoly.zywiec.zdz.pl
e-mail: zywiec@zdz.katowice.pl

 

Wartość projektu: 409 857,50

 

Wkład Funduszy Europejskich: 389 364,62