Nasz Akademia Zdrowia 2018-1-PL01-KA229-050775_1

 

Cel projektu: wykształcenie wśród uczestników potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez poznanie tradycji kuchni polskiej i włoskiej, rozbudzenie zainteresowania problematyką prozdrowotną, prowadzenie edukacji  dotyczącej czynników, zagrażających zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia, wskazanie wpływu złego odżywiania, uświadomienie korzyści z aktywności fizycznej, kształtowanie właściwych proporcji gospodarowania czasem w ciągu doby

Rezultaty projektu: uczestnicy projektu będą świadomi wpływu  odpowiedniej diety, ruchu i uzależnień na swój organizm, uczestnicy projektu osiągają lepsze wyniki w nauce i pracy, potrafią przygotować prosty zdrowy  posiłek, rozumie potrzebę ruchu dla zdrowia , korzysta z różnych form aktywności ruchowych, potrafi zarządzać czasem

Działanie: Erasmus+

Okres: 01.09.2018-31.08.2021

Wartość projektu: 32 tys. €

Grupa docelowa: uczniowie, nauczyciele, rodzice uczniów