Kształtowanie postaw patriotycznych

Nazwa programu: Kształtowanie postaw patriotycznych

Nazwa projektu: Wyposażenie uczniów OPW szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w zestaw jednolitego ubioru oraz szkół w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego.

Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 650 368,00 zł

Wkład własny Zakładu: 162 592,00 zł

Całkowita wartość zadania: 812 960,00 zł

Zadanie dotyczy zakupu pakietów mundurowych dla kolejnych roczników kadetów Oddziału Przygotowania Wojskowego szkół Zakładu, a dla szkół wyposażenia specjalistycznego do realizacji programu szkolenia wojskowego, w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez MON a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.