Kształtowanie postaw patriotycznych

Nazwa programu: Kształtowanie postaw patriotycznych

Nazwa projektu: Wyposażenie uczniów OPW szkół ZDZ w Katowicach w zestaw jednolitego ubioru służącego do realizacji programu szkolenia wojskowego.

Dofinansowanie: 235 480,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 294 350,00 zł

Data podpisania umowy: 07.11.2023 r.