Pilotażowy Projekt Branżowe Oddziały Wojskowe

NAZWA PROGRAMU:
PILOTAŻOWY PROJEKT BRANŻOWE ODDZIAŁY WOJSKOWE

NAZWA PROJEKTU:
Wyposażenie uczniów Branżowych Oddziałów Wojskowych Branżowych Szkół I Stopnia w Bielsku-Białej oraz Rybniku Zakładu         Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w ubiory mundurowe, ubiory robocze oraz szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia BOW oraz narzędzia przekazu informacji służącego wspieraniu promocji obronności.

Dofinansowanie: 121 760 ,00 zł

Wkład własny: 30 440, 00 zł

Całkowita Wartość Inwestycji: 152 200,00 zł

Data podpisania Umowy: 17.10.2023 r.