Kształtowanie postaw patriotycznych (kontynuacja)

 

 

Nazwa programu: Kształtowanie postaw patriotycznych

Nazwa projektu: zakup indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia CWKM w roku szkolnym 2021/2022

Dofinansowanie:  44352 zł

Całkowita wartość inwestycji: 55440 zł

Technikum im. Stanisława Sosabowskiego w Bielsku-Białej ZDZ w Katowicach, realizujące program nauczania przedmiotu edukacja wojskowa w ramach V edycji programu Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe,   na podstawie umowy zawartej pomiędzy ZDZ w Katowicach a Ministrem Obrony Narodowej - Biuro do Spraw Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej, uzyskało możliwość zakupu  42 indywidualnych pakietów wyposażenia ucznia CWKM, w roku szkolnym 2021/2022 ( pakiety umundurowania).