Kształtowanie postaw patriotycznych (kontynuacja)

Nazwa programu: Kształtowanie postaw patriotycznych

Nazwa projektu: Wyposażenie uczniów Oddziałów Przygotowania Wojskowego w zestaw jednolitego umundurowania a także szkół w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia.

Dofinansowanie: 267744 zł

Całkowita wartość inwestycji: 334680 zł

Z satysfakcją informujemy, że  uczniowie Oddziałów Przygotowania Wojskowego naszych szkół w Andrychowie, Bielsku- Białej, Bytomiu i Rybniku,  na podstawie umowy zawartej  pomiędzy ZDZ w Katowicach a Ministrem Obrony Narodowej – Biuro do Spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, objęci zostali dofinansowaniem w ramach zadania, którego celem jest wyposażenie uczniów  w zestaw jednolitego umundurowania a także szkół w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia.

W skład umundurowania wchodzi bluza i spodnie mundurowe wg wzoru opracowanego specjalnie dla klas mundurowych i Oddziałów Przygotowania Wojskowego oraz pozostałe elementy tworzące kompletny pakiet mundurowy.

Wyposażenie specjalistyczne OPW obejmuje 21 elementów takie jak np. atrapy i repliki broni, maski ochronne, przybory do walki wręcz, sprzęt pierwszej pomocy itp., które wykorzystywane będą podczas realizacji programu szkolenia.