Kształtowanie postaw patriotycznych

 

Nazwa programu: Kształtowanie postaw patriotycznych

Nazwa projektu: Zakup kurtek ucznia dla  szkół, w ramach specjalistycznego wyposażenia dla OPW rozpoczynającego funkcjonowanie w roku szkolnym 2020/2021 szkół 

Dofinansowanie: 51200 zł

Całkowita wartość inwestycji: 64000 zł