Gastronomia i przetwórstwo żywności

Kursy

Nazwa kursu Cel
Audytor wewnętrzny systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności HACCP Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do prac z zakresie wdrażania systemu HACCP w swojej firmie. Zapoznanie uczestników ze specyfikacją i wymaganiami z zakresu audytowania oraz ułatwienie nabycia umejętności prowadzenia audytów systemu HACCP.
Po zakończeniu szkolenia przeprowadzony zostanie egzamin w formie testu oraz ocena aktywności i umiejętności wykazanych przez uczestników podczas ćwiczeń.
Carving Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z historią dekoracji wykonywanej z warzyw i owoców, narzędziami i surowcami do carvingu, a także sposobami sporządzaniem dekoracji, zasad ich przechowywania i prezentacji.

Cukiernik Szkolenie ma na celu nabycie przez słuchaczy umiejętności: sporządzania ciast, kremów, mas i innych wyrobów ciastkarskich; montażu, dekoracji i wykańczania wyrobów ciastkarskich; przygotowania deserów cukierniczych oraz lodów; a także magazynowania i oceny surowców, przechowywania i ekspedycji wyrobów cukierniczych oraz obsługi maszyn, urządzeń i sprzętu.
Dietetyk Szkolenie ma na celu m. in.: zapoznanie słuchaczy z zasadami żywienia dietetycznego; zapoznanie z rodzajami diet i odpowiedniego ich doboru w zależności od różnego rodzaju schorzeń chorobowych.
Garmażer Celem szkolenia jest nabycie przez słuchaczy umiejętności z zakresu: oceny jakości surowców gastronomicznych; przygotowania i obróbki wstępnej surowców; przygotowania półproduktów; obróbki cieplnej; chłodzenia i zamrażania; oraz wykańczania wyrobów garmażeryjnych; a także odpowiedniengo doboru maszyn i urządzeń gastronomicznych do określonych czynności i właściwego posługiwania się nimi.
Kelner / Barman / Barista (specjalność do wyboru) Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu kelnera i lub barmana.
Kursanci w zalezności od wybranej specjalności zostaną zapoznani z: I. Kelner: zasadami rozliczeń kelnerskich; sposobami sporządzania oraz podawania potraw i napojów; planowaniem wyżywienia; obsługą przyjęć okolicznościowych oraz obsługą gości hotelowych. II. Barman: informacjami dotyczącymi wyposażenia barów w sprzęt i urządzenia; różnych form zaopatrzenia barów w towary handlowe i produkty żywnościowe żywnościowe oraz metod ich oceny i przechowywania; organizacji pracy i czynności związnych z przygotowaniem baru do przyjęcia gości; technik sporządzania oraz sposobów serwowania napojów i koktajli, a także pracy za barem; dokumentacji obowiązującej w barze oraz sposobami jej prowadzenia. III. Barista: przyrządzania różnego rodzaju kawy oraz kawowych drinków, a także wykonywania na ich powierzchni kunsztownych wzorów.

Liczba godzin kursu uzależniona jest od wybranej specjalności.
Kierownik małej gastronomii Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do organizowania i prowadzenia punktów gastronomicznych. Uczestnicy kursu zapoznani zostaną z: wybranymi zagadnieniami z zakresu technologii produkcji kulinarnej i obsługi konsumenta; zasadami kalkulacji w gastronomii; sposobami dokonywania oceny jakości przygotowywanych posiłków; zasadami ich obróbki, porcjowania i wydawania; a także z przepisami bhp.
Kucharz Celem kursu jest zapoznanie uczestników kursu z zagadnieniami dotyczącymi m.in.: planowania produkcji; surowców gastronomicznych; maszyn i urządzeń gastronomicznych; obróbki wstępnej surowców; technik sporządzania dań podstawowych, dań głównych i przekąsek; wypieku ciast; sporządzania deserów i napojów; sporządzanie potraw specjalistycznych; ekspedycji wyrobów kulinarnych.
Kucharz kuchni regionalnej Szkolenie ma na celu przygotowanie słuchaczy do: wykonywania zawodu kucharza i samodzielnego prowadzenia punktu gastronomicznego we własnej bazie noclegowej; pracy w placówkach hotelarsko - gastronomicznych; profesjonalnej obsługi klienta; umiejętnej obsługi kas fiskalnych, a także zapoznanie słuchaczy z zasadami GHP/GMP w zakładzie.
Kucharz-garmażer Zapoznanie słuchaczy z zasadami działania placówek gastronomicznych; kontrolą jakości produkcji; eksploatacją maszyn i urządzeń; przepisami bhp; zasadami żywienia; oraz towaroznawstwem artykułów spożywczych i przemysłowych.