Projekty - Szkoły

Zakończone projekty

Nazwa projektu Opis projektu
Południowe inspiracje - europejskie kwalifikacje nr ESF01-2013-1-PL1-LEO01-37930

to Projekt Mobilności realizowany przez Zespół Szkół w Katowicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakłada czterotygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe we Włoszech i Hiszpanii dla grupy 20 uczniów, kształcących się w zawodach fryzjerskich i hotelarskich.

Innowacje w logistyce poznane poprzez europejskie praktyki - nr ESF01-2013-1-PL1-LEO01-37082

to Projekt Mobilności realizowany przez Niepubliczne Technikum w Andrychowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakłada czterotygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe w Hiszpanii dla grupy 10 uczniów kierunku technik logistyk.

Logistyka – strzał w dziesiątkę - nr ESF01-2013-1-PL1-LEO01-37520

to Projekt Mobilności realizowany przez Technikum Logistyczne w Bielsku – Białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakłada trzytygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe w Hiszpanii dla grupy 32 uczniów kształcących się w zawodzie: technik logistyk.

Fryzjer bez granic - nr ESF01-2013-1-PL1-LEO01-37463

to Projekt Mobilności realizowany przez Technikum Fryzjerskie w Częstochowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakłada czterotygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe w Hiszpanii dla grupy 16 uczniów kształcących się w zawodzie: technik usług fryzjerskich.

Kucharz z tradycjami przygotowujący zdrową żywność i promujący SLOW FOOD stosując tylko naturalne składniki niezbędne do przygotowania zdrowych dań - nr ESF01-2013-1-PL1-LEO01-37366

to Projekt Mobilności realizowany przez Zasadniczą Szkołę Zawodową im. Orląt Lwowskich w Tychach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakłada trzytygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe we Włoszech dla grupy 16 uczniów kształcących się w zawodzie: kucharz.

Budujmy i gotujmy dla Europy - nr ESF01-2013-1-PL1-LEO01-37530

to Projekt Mobilności realizowany przez Zasadniczą Szkołę Zawodową w Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakłada trzytygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe w Niemczech dla grupy 16 uczniów kierunków: kucharz oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych.

"Zawodowe Inspiracje" - nr WND-POKL.09.02.00-24-129/12

to projekt realizowany przez Technikum Fryzjerskie w Częstochowie ZDZ w Katowicach, w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego konkursu nr 2/POKL/9.2/2012 dla Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego  Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

"Nowe umiejętności większe możliwości. Rozwój umiejętności naszym biletem do przyszłości" - nr WND-POKL.09.02.00-24-128/12

to projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żarkach ZDZ w Katowicach, w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego konkursu nr 2/POKL/9.2/2012 dla Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego  Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

"Dobra szkoła lepsza przyszłość" - nr WND-POKL.09.02.00-24-116/12

to projekt realizowany przez Technikum Lotnicze ZDZ w Katowicach, w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego konkursu nr 2/POKL/9.2/2012 dla Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego  Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

"Kucharz doskonały" - nr WND-POKL.09.02.00-24-109/12

to projekt realizowany przez Zasadniczą Szkołę Zawodową w Żywcu ZDZ w Katowicach, w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego konkursu nr 2/POKL/9.2/2012 dla Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego  Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.