Odlotowa perspektywa - nr 2013-1-PL1-LEO01-37356

Cele projektu: podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów; umożliwienie im zdobycia doświadczenia na rynku pracy  w Unii europejskiej oraz ułatwienie im osobistego rozwoju, uzupełnienie podstawowego programu nauczania o obszary programowe dla tych zawodów, które nie są realizowane w ramach szkolnego planu nauczania; poszerzenie wiedzy i umiejętności, oraz kompetencji zawodowych uczniów (nowe systemy i urządzenia w dziedzinie awioniki i zarządzania logistycznego); poszerzenie i wzbogace4nie wiedzy zawodowej i beneficjentów o rozwiązania techniczne występujące w Hiszpanii; ułatwienie osobistego rozwoju zawodowego beneficjentów; zwiększenie szans na zatrudnienie w Polsce i Europie; wykorzystanie języka angielskiego w praktyce oraz praktyczna nauka języka angielskiego zawodowego; nauczenie się współpracy i działania w zespole międzynarodowym; promowanie mobilności beneficjentów na europejskim rynku pracy; nauka pracy w zespole międzynarodowym; umiejętność zastosowania nowo nabytej wiedzy u pracodawców w Polsce; zwiększenie pewności siebie i uświadomienie konieczności dalszego kształcenia i rozwoju; poznanie kultury innego kraju; poszerzenie zakresu tematycznego programu nauczania o nowe obszary kształcenia zawodowego związanego z logistyka i awioniką, a przez to znacząco podniesienie atrakcyjności przyszłych absolwentów na europejskim rynku pracy

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2013 – 31.05.2015

 

Grupy uczestniczące w projekcie:

1.      Grupa I- 16 osób (technik: awionik, eksploatacji portów i terminali, teleinformatyk), miejsce odbywania praktyk – Hiszpania ;  termin: 06.05.2014-27.05.2014

2.      Grupa II- 16 osób (technik: awionik, eksploatacji portów i terminali, teleinformatyk), miejsce odbywania praktyk – Hiszpania ;  termin: 07.04.2015-28.04.2015