Zapraszamy na kursy z dofinansowaniem unijnym

Do poniższych projektów prowadzimy rekrutację:

1. Kształcenie ustawiczne w PZS w Lędzinach drogą do sukcesu zawodowego

2. Kompetencje zawodowe szansą na sukces

3. DOSKONALENIE KADR MEDYCZNYCH. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych

4. Śląska akademia kompetencji kluczowych

5. Postaw na nowe kwalifikacje zawodowe!