DOSKONALENIE KADR MEDYCZNYCH. ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT

Zapraszamy na BEZPŁATNY kurs kwalifikacyjny:

Ordynowanie leków i wypisywanie recept

Rekrutacja prowadzona jest w naszym ośrodku:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach ul. Budowlanych 156 - tel. 32 227-17-46

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą przystąpić do składania formularzy zgłoszeniowych na wybrane przez siebie kursy.

Formularze do pobrania – Pobierz tutaj

 

Projekt: „DOSKONALENIE KADR MEDYCZNYCH. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek  i położnych".

nr WND-POWR.05.04.00-00-050/15

- współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt jest realizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Więcej o projekcie - Zobacz tutaj

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 4030 pielęgniarek i położnych z terenu 8 województw w zakresie dziedzin związanych z potrzebami epidemiologiczno – demograficznymi kraju. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2016 – 2018 i odbywać się będzie równocześnie w kilku województwach.

 

Zapraszamy