DOSKONALENIE KADR MEDYCZNYCH. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych

 

 

PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE

Zapraszamy na BEZPŁATNE:

Kursy kwalifikacyjne:

  • Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek – (w Tychach)

Kursy specjalistyczne:

  • Ordynowanie leków i wypisywanie recept - (rekrutacja - w Chorzowie, realizacja - w Katowicach)
  • Opieka pielegniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów (w Dąbrowie Górniczej)

Rekrutacja prowadzona jest w naszych ośrodkach:

Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Dabrowie Górniczej ul. Kr. Jadwigi 12 – tel. 32 262-39-76

Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu ul. Sienkiewicza 25, - tel. 32 266-61-66

Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach ul. Krasińskiego 2 - tel. 32 603-77-94

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą przystąpić do składania formularzy zgłoszeniowych na wybrane przez siebie kursy.

Formularze do pobrania – Pobierz tutaj

 

Projekt: „DOSKONALENIE KADR MEDYCZNYCH. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek  i położnych".

nr WND-POWR.05.04.00-00-050/15

- współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt jest realizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Więcej o projekcie - Zobacz tutaj

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 4030 pielęgniarek i położnych z terenu 8 województw w zakresie dziedzin związanych z potrzebami epidemiologiczno – demograficznymi kraju. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2016 – 2018 i odbywać się będzie równocześnie w kilku województwach.

 

Zapraszamy