Zawód spawacza szansą na sukces

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zapraszał do udziału w projekcie:

 

Tytuł projektu: "Zawód spawacza szansą na sukces"

 

Uczestnicy:

Projekt skierowany był do 50 osób (w tym 5 kobiet), zamieszkujących lub pracujących na terenie woj. Śląskiego, zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy zarówno z przedsiębiorstw jak i z MSP ; przechodzących procesy restrukturyzacyjne; odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników spółek węglowych z terenu woj. Śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu WŚ z nimi powiązanych w tym również osoby bezrobotne i niepełnosprawne.

Z uwagi na wymagania dotyczące zawodu spawacza do udziału w projekcie kwalifikowalne były tylko osoby które ukończyły 18 rok życia i z wykształceniem co najmniej zawodowym lub średnim. Wymagany jest również dobry stan zdrowia.

 

Oferowane wsparcie:

1. Poradnictwo zawodowe - Indywidualne Plany Działania

2. Szkolenia MAG/TIG

3. Staże zawodowe (3 miesiące)

4. Pośrednictwo pracy

 

Cel projektu:

Wzrost aktywności zawodowej 50 osób (5K i 45M) o niskich kwalifikacjach zagrożonych zwolnieniem lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy 

 

Planowane efekty:

- Objęcie doradztwem zawodowym i opracowanie Indywidualnych Planów Działania: 50 osób

- Objęcie szkoleniami "Spawacz MAG/TIG": 50 osób

- Ukończenie szkoleń "MAG/TIG" i uzyskanie uprawnień spawalniczych: min 40 osób

- Objęcie stażami w miejscu pracy: min 40 osób

- Objęcie pośrednictwem pracy: 50 osób

- Wzrost umiejętności poruszania się na rynku pracy: 50 os.

- Podjęcie zatrudnienia przez min. 26 osób

Projekt zakończył się zgodnie z zaplanowaną ścieżką. Osiągnięto zaplanowane w projekcie wskaźniki rezultatu w tym najważniejsze:

Liczba osób która uzyskała kwalifikacje: plan 40 osób, osiągnięty 54 osoby

Liczba osób która podjęła zatrudnienie: plan 25 osób osiągnięty 37 osób

 

 

Wartość projektu: 843 334,38 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 716 834,22 zł

 

Informacje i zapisy:

Biuro projektu

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
ul. Krasińskiego 2
40-952 Katowice
tel. +32 603 77 49
j.heinrich@zdz.katowice.pl

 

oraz w jednostkach kształcenia realizujących projekt

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chorzowie
ul. Hajducka 21,
41-500 Chorzów tel.: 32 241 25 14
e-mail: chorzow@zdz.katowice.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach
ul. Budowlanych 156,
43-100 Tychy
tel.: 32 227-17-46
e-mail: tychy@zdz.katowice.pl

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pyskowicach
ul. Powstańców Śl. 7, Pyskowice
tel.: 32 233 31 59
e-mail: pyskowice@zdz.katowice.pl

 

Spawacz to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy, dający szansę na zatrudnienie.

Przeczytaj:

Dziennik Zachodni

Rynek Pracy

 

Pliki do pobrania