Zapisz się

Nazwa
Kurs przygotowujący do egzaminu na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL  European Computer Driving Licence).

Cel:

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do zdania egzaminów potwierdzających wiedzę i umiejętności w zakresie poszczególnych modułów i w rezultacie uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.


Celem kursu jest zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania technologii informacji i komunikacji w uczeniu się i działalności zawodowej oraz kształtowanie podstawowych umiejętności wykorzystania programów użytkowych, takich jak: edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do zarządzania bazami danych, programy służące do przygotowywania prezentacji. Podczas kursu kształtowane są także umiejętności posługiwania się lokalnymi i rozległymi sieciami komputerowymi, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania, gromadzenia i porządkowania informacji.


Inne cele stawiane podczas szkolenia, to:


  • podwyższenie poziomu umiejętności użytkowania komputera u wszystkich zatrudnionych i tych, którzy chcą podjąć pracę,

  • wzrost wydajności wszystkich pracowników, którzy w swojej pracy korzystają z komputera oraz lokalnych i rozległych sieci komputerowych,

  • zrozumienie potrzeby kształtowania dobrych nawyków w pracy z komputerem w celu zapewnienia wysokiej jakości wyników tej pracy.

Ośrodek:
CKZ RACIBÓRZ, Podwale 12

Wypełnij poniższy formularz aby zgłosić chęć udziału w tym kursie.

Prosimy wypełnić poniższy formularz - można uzupełnić tylko wybrane pola. Prosimy wpisać prawidłowe dane, umożliwiające nam kontakt z Państwem (imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu). W przeciwnym wypadku zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone.
Obowiązkowe pola zostały oznaczone gwiazdką (*). Jeśli nie chcesz podawać numeru telefonu w jego miejsce wpisz swój adres e-mail.