Zapisz się

Nazwa
Animator czasu wolnego

Cel:

Nabycie przez słuchaczy wiedzy z zakresu: podstaw prawnych opieki nad osobami małoletnimi, podstaw prawnych turystyki i prawa turystycznego, podstaw anatomii i fizjologii dzieci, komunikacji interpersonalnej, podstaw pedagogiki zabawy, metod nauczania w rekreacji ruchowej, form zabaw i rekreacji ruchowej oraz ich organizacji, a także zasad pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach

Ośrodek:
OKZ SUCHA BESKIDZKA, Rynek 16

Wypełnij poniższy formularz aby zgłosić chęć udziału w tym kursie.

Prosimy wypełnić poniższy formularz - można uzupełnić tylko wybrane pola. Prosimy wpisać prawidłowe dane, umożliwiające nam kontakt z Państwem (imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu). W przeciwnym wypadku zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone.
Obowiązkowe pola zostały oznaczone gwiazdką (*). Jeśli nie chcesz podawać numeru telefonu w jego miejsce wpisz swój adres e-mail.