Zapisz się

Nazwa
Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

Cel:

Zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktyczny w zakresie bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz z zakresem ich obowiązków i odpowiedzialności. Rodzaje urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych są określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 roku sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (t.j. Dz. . z 2015 r., poz. 34).


Celem szkolenia jest również przygotowanie do egzaminu sprawdzającego kwalifika­cje w Oddziałach Terenowych Transportowego Dozoru Technicznego, dla uzyskania odpowiedniego zaświadczenia kwalifikacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicz­nych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1008).


 

Ośrodek:
CKZ KATOWICE, Krasińskiego 2

Wypełnij poniższy formularz aby zgłosić chęć udziału w tym kursie.

Prosimy wypełnić poniższy formularz - można uzupełnić tylko wybrane pola. Prosimy wpisać prawidłowe dane, umożliwiające nam kontakt z Państwem (imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu). W przeciwnym wypadku zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone.
Obowiązkowe pola zostały oznaczone gwiazdką (*). Jeśli nie chcesz podawać numeru telefonu w jego miejsce wpisz swój adres e-mail.