Zapisz się

Nazwa
Napełnianie zbiorników przenośnych (na­czyń ciśnieniowych) o pojemności powyżej 350 cm3

Cel:

Szkolenie teoretyczne i praktyczne mające na celu zdobycie umiejętności w zakresie napełniania zbiorników przenośnych (naczyń ciśnieniowych) i przygotowanie do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje wymagane przy napełnianiu zbiorników przenośnych (naczyń ciśnieniowych)
o pojemności powyżej 350 cm3 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1008).

Ośrodek:
OKZ RYBNIK, Klasztorna 14

Wypełnij poniższy formularz aby zgłosić chęć udziału w tym kursie.

Prosimy wypełnić poniższy formularz - można uzupełnić tylko wybrane pola. Prosimy wpisać prawidłowe dane, umożliwiające nam kontakt z Państwem (imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu). W przeciwnym wypadku zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone.
Obowiązkowe pola zostały oznaczone gwiazdką (*). Jeśli nie chcesz podawać numeru telefonu w jego miejsce wpisz swój adres e-mail.