Zapisz się

Nazwa
Prawo jazdy kategorii B

Cel:

Zdobycie wiadomości i umiejętności do bezpiecznego i zgodnego z obowiazującymi przepisami kierowania pojazdem samochodowym.


Kurs przygotowuje do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B.
Kategoria B - uprawnia do kierowania: 
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla, 
b) pojazdem, o którym mowa w lit. a), z przyczepą a dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t, 
c) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Ośrodek:
CKZ SOSNOWIEC, Sienkiewicza 25

Wypełnij poniższy formularz aby zgłosić chęć udziału w tym kursie.

Prosimy wypełnić poniższy formularz - można uzupełnić tylko wybrane pola. Prosimy wpisać prawidłowe dane, umożliwiające nam kontakt z Państwem (imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu). W przeciwnym wypadku zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone.
Obowiązkowe pola zostały oznaczone gwiazdką (*). Jeśli nie chcesz podawać numeru telefonu w jego miejsce wpisz swój adres e-mail.