wózki jezdniowe

Zdobądź uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych z egzaminem UDT - Zapisz się na kurs "Operator wózka jezdniowego" już dziś!

1. Kurs "Kierowca, operator wózka jedzniowego" zakończony egzaminem przed UDT

Szkolenie ma za zadanie teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Kurs skierowany jest:

  • do pełnoletnich osób, które chciałyby nauczyć się czynności związanych z obsługą wózka jedniowego,
  • posiadające wyszkształcenie co najmniej PODSTAWOWE,
  • posiadające zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy związanej z obsługą wózka jezdniowego.

Kurs kończy się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Uprawnienia UDT są wydawane na czas określony:

  • 10 lat - wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem ( była kat. II WJO).
  • 5 lat - wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem ( była kat. I WJO ).

Najbliższe terminy:

Zobacz tutaj

2. Szkolenie uzupełniające - dla osób posiadających zaświadczenie o ukończeniu kursu - przygotowujące do egzaminu przed UDT

Kurs ma za zadanie przygotowanie – uzupełnienie, ugruntowanie wiadomości teoretycznych i praktycznych słuchacza - do egzaminu w jednostce dozoru technicznego w celu uzyskania zaświadczenia - obsługa wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Wymagania dla kandydata:

Osoba przystępująca do szkolenia uzupełniającego powinna legitymować się zaświadczeniem ukończenia kursu dla kierowców – operatorów wózków jezdniowych.

Najbliższe terminy:

Zobacz tutaj