"Szkolenia okresowe BHP metodą e-learningu"

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza do udziału
w szkoleniach okresowych BHP w formie samokształcenia kierowanego metodą e-learningu.

Szkolenia e-learning prowadzone na przyjaznej dla użytkownika platformie BHP

Szkolenie wstępne BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

40 zł /osoba

Szczegółowe informacje i zapisy

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

40 zł/osoba

Szczegółowe informacje i zapisy

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjno- biurowych oraz nauczycieli i pedagogów

40 zł/osoba

Szczegółowe informacje i zapisy

Szkolenia okresowe BHP dla
pracodawców i osób kierujących pracownikami oraz dyrektorów szkół

100 zł/osoba

Szczegółowe informacje i zapisy

Szkolenia okresowe BHP dla
pracowników inżynieryjno-technicznych

100 zł/osoba

Szczegółowe informacje i zapisy

Szkolenia okresowe BHP dla
pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

300 zł/osoba

Szczegółowe informacje i zapisy

 

 

Po zakończeniu szkolenia wydajemy zaświadczenia zgodne z §16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860, z późn. zm.).

Szkolenia okresowe BHP jako forma samokształcenia kierowanego metodą e-learningu odbywają się na Platformie Edukacyjnej BHP w dogodnym dla Państwa czasie.