"Szkolenia okresowe BHP metodą e-learningu"

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza do udziału
w szkoleniach okresowych BHP w formie samokształcenia kierowanego metodą e-learningu.

Szkolenia okresowe BHP jako forma samokształcenia kierowanego przeznaczone są dla:

  • pracowników administracyjno- biurowych
  • pracodawców i osób kierujących pracownikami oraz dyrektorów szkół
  • pracowników inżynieryjno- technicznych
  • nauczycieli
  • pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

 

Po zakończeniu szkolenia wydajemy zaświadczenia zgodne z §16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860, z późn. zm.).

Szkolenia okresowe BHP jako forma samokształcenia kierowanego metodą e-learningu odbywają się na Platformie Edukacyjnej BHP w dogodnym dla Państwa czasie.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z pracownikami naszych ośrodków kształcenia:

LISTA NASZYCH OŚRODKÓW

Dodatkowe informacje:

32/ 603-77-37