Szkolenia okresowe BHP

Szkolenia okresowe BHP - samokształcenie kierowane w formie e-learningu

  NAZWA KURSU

  ILOŚĆ GODZIN DYDAKTYCZNYCH

  DODATKOWE INFORMACJE I ZAPISY

Szkolenie okresowe BHP - dla robotników, pracowników administracyjno- biurowych, nauczycieli i pedagogów

8

nasze ośrodki

Szkolenie okresowe BHP - dla osób kierujących pracownikami, dyrektorów szkół, pracowników inżynieryjno- technicznicznych

16

nasze ośrodki

Szkolenie okresowe BHP - dla służb BHP

32

nasze ośrodki

Szkolenie zakończone jest wydaniem zaświadczenia zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2014 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.)