OZE

Odnawialne Źródła Energii to przyszłość energetyki dlatego już teraz warto przystąpić do szkolenia z zakresu montażu systemów fotowoltaicznych przygotowujące do egzaminu na Certyfikowanego Instalatora Systemów Fotowoltaicznych (PV) oraz szkolenia przygotowujące do egzaminu na Certyfikowanego Instalatora z zakresu pomp ciepła (HP)

W ramach szkolenia słuchacze wezmą udział w zajęciach teoretycznych oraz praktycznych prowadzonych przez doświadczonych specjalistów oraz wieloletnich praktyków w dziedzinie OZE.

Kursy realizowane są w oparciu o zatwierdzone przez UDT programy szkolenia.

 

F-gazy Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach posiada akredytację Urzędu Dozoru Technicznego jako jednostka upoważniona do prowadzenia szkoleń przygotowujących do egzaminów przed jednostką oceniającą, celem uzyskania Certyfikatu dla personelu zajmującego się instalacją, serwisowaniem i kontrolą szczelnosci układów i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających substancje zubożające warstwę ozonową oraz niektóre fluorowane gazy cieplarniane.

Zapraszamy.