Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Skoczowie

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Skoczowie
ul. Cieszyńska 25, 43-430 Skoczów

tel.: 33 853 03 51
e-mail: skoczow@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.skoczow.zdz.pl

Nazwa Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Szkolenie przygotowujące do odnowienia uprawnień elektroenergetycznych ( G1, G2, G3 ) 2 240 zł 20.09.2019
Zapisz się
Spawanie łukowe w osłonie gazu - metodą MAG 146 1 800 zł 23.09.2019
Zapisz się
Spawanie łukowe elektrodą wolframową - metodą TIG 103 1 800 zł 23.09.2019
Zapisz się
Spawanie łukowe elektrodą otuloną (elektryczne) 164 1 800 zł 23.09.2019
Zapisz się
Spawanie acetylenowo-tlenowe (gazowe) 127 1 800 zł 23.09.2019
Zapisz się
Pracownik do spraw kadrowych i płacowych 67 700 zł 23.09.2019
Zapisz się
Kosmetyczka 120 1 850 zł 25.09.2019
Zapisz się
Szkolenie przygotowujące do odnowienia uprawnień spawalniczych 5 300 zł 26.09.2019
Zapisz się
Zasady eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych ( G3 ) 28 600 zł 27.09.2019
Zapisz się
Projektowanie dwuwymiarowe i trójwymiarowe z wykorzystaniem programu AutoCAD 70 1 000 zł 30.09.2019
Zapisz się
Grafika komputerowa z obsługą programów: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign i CorelDraw 48 700 zł 3.10.2019
Zapisz się
Kierowca operator wózków jezdniowych (wózki widłowe) 44 500 zł 8.10.2019
Zapisz się
Kierowca operator wózków jezdniowych - przygotowanie do egzaminu 15 300 zł 8.10.2019
Zapisz się
Księgowość wspomagana komputerem 100 1 100 zł 11.10.2019
Zapisz się
Obsługa komputera i Internetu (dla potrzeb własnych lub prac biurowych) 30 450 zł 14.10.2019
Zapisz się
Manicure/pedicure oraz przedłużanie i stylizacja paznokci (specjalność do wyboru) 30 500 zł 16.10.2019
Zapisz się
ABC własnego biznesu 30 300 zł TRWA NABÓR
Asystent rodziny 230 1 750 zł TRWA NABÓR
Bazy danych 16 350 zł TRWA NABÓR
Bezpieczne użytkowanie butli, w tym ich bezpieczna wymiana 8 70 zł TRWA NABÓR
Brukarz 100 1 500 zł TRWA NABÓR
Cukiernik 40 600 zł TRWA NABÓR
Dietetyk 60 800 zł TRWA NABÓR
Drwal-operator pilarki 126 1 800 zł TRWA NABÓR
ECDL BASE 80 800 zł TRWA NABÓR
Fakturowanie komputerowe 16 300 zł TRWA NABÓR
Hakowy dźwignic 17 250 zł TRWA NABÓR
Język angielski 60 900 zł TRWA NABÓR
Język czeski 60 900 zł TRWA NABÓR
Język hiszpański 60 1 000 zł TRWA NABÓR
Język niemiecki 60 900 zł TRWA NABÓR
Kasjer walutowo-złotowy 16 600 zł TRWA NABÓR
Konserwator dźwigników 40 952 zł TRWA NABÓR
Konserwator dźwigów osobowych (w tym szpitalnych), towarowych z obsługą, towarowych i towarowych małych 40 1 000 zł TRWA NABÓR
Konserwator podestów ruchomych 40 1 500 zł TRWA NABÓR
Konserwator suwnic 40 1 000 zł TRWA NABÓR
Konserwator wciągników i wciągarek 40 1 000 zł TRWA NABÓR
Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia 40 1 200 zł TRWA NABÓR
Konserwator żurawi samojezdnych 52 800 zł TRWA NABÓR
Konserwator żurawi wieżowych 52 800 zł TRWA NABÓR
Kosmetyczka 120 1 850 zł TRWA NABÓR
Kosztorysowanie robót budowlanych 60 800 zł TRWA NABÓR
Magazynier / Hurtownik (specjalność do wyboru) 30 350 zł TRWA NABÓR
Manicure/pedicure oraz przedłużanie i stylizacja paznokci (specjalność do wyboru) 30 500 zł TRWA NABÓR
Menedżer w agrorynku - menedżer turystyki 40 700 zł TRWA NABÓR
Murarz / Tynkarz / Malarz / Tapeciarz / Płytkarz / Posadzkarz (specjalność do wyboru) 120 1 800 zł TRWA NABÓR
Obsługa dźwignic 35 650 zł TRWA NABÓR
Obsługa dźwigów towarowych 35 650 zł TRWA NABÓR
Obsługa i eksploatacja hydraulicznych dźwigów samochodowych ( HDS ) 46 650 zł TRWA NABÓR
Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych 8 150 zł TRWA NABÓR
Obsługa komputera i Internetu (dla potrzeb własnych lub prac biurowych) 30 450 zł TRWA NABÓR
Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) 100 2 100 zł TRWA NABÓR
Obsługa pił spalinowych 52 550 zł TRWA NABÓR
Obsługa podestów ruchomych 34 650 zł TRWA NABÓR
Obsługa suwnic 45 550 zł TRWA NABÓR
Obsługa żurawi samojezdnych 35 900 zł TRWA NABÓR
Obsługa żurawi stałych, przenośnych i przewoźnych 55 1 100 zł TRWA NABÓR
Obsługa żurawi wieżowych 80 1 650 zł TRWA NABÓR
Obsługa żurawików wiszących 70 1 650 zł TRWA NABÓR
Ochrona danych osobowych 6 300 zł TRWA NABÓR
Ochrona przeciwpożarowa 8 120 zł TRWA NABÓR
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 280 1 850 zł TRWA NABÓR
Opiekunka społeczna 55 700 zł TRWA NABÓR
Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym ( G2 ) 28 600 zł TRWA NABÓR
Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu 48 800 zł TRWA NABÓR
Pracownik administracyjno-biurowy 50 550 zł TRWA NABÓR
Pracownik do spraw kadrowych i płacowych 67 700 zł TRWA NABÓR
Praktyczne aspekty realizacji zasad GHP/GMP oraz wdrażania systemu HACCP w zakładzie 10 150 zł TRWA NABÓR
Prawo pracy 5 250 zł TRWA NABÓR
Profesjonalna obsługa klienta 16 450 zł TRWA NABÓR
Projektowanie dwuwymiarowe i trójwymiarowe z wykorzystaniem programu AutoCAD 70 1 000 zł TRWA NABÓR
Ręczny przecinacz termiczny - tlenowy i plazmowy (specjalność do wyboru) 19 450 zł TRWA NABÓR
Sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku 52 1 500 zł TRWA NABÓR
Sprzedawca / Handlowiec 35 380 zł TRWA NABÓR
Szkolenia BHP metodą e-learningu 8 40 zł TRWA NABÓR
Szkolenia BHP metodą e-learningu 16 80 zł TRWA NABÓR
Szkolenia okresowe bhp 8 80 zł TRWA NABÓR
Szkolenie kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt 8 300 zł TRWA NABÓR
Szkolenie przygotowujące do odnowienia uprawnień elektroenergetycznych ( G1, G2, G3 ) 2 240 zł TRWA NABÓR
Techniki sprzedaży (w tym sprzedaż internetowa) 30 349 zł TRWA NABÓR
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne ( G1 - SEP) - elektryk 28 600 zł TRWA NABÓR
Zasady eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych ( G3 ) 28 600 zł TRWA NABÓR
Zasady żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych w świetle aktualnych przepisów 6 150 zł TRWA NABÓR
Zmiany w umowach zlecenia i umowach o dzieło 5 250 zł TRWA NABÓR