Nastawieni na sukces

 

 

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zapraszał do udziału w projekcie:

 

Tytuł projektu: "Nastawieni na sukces"

Uczestnicy:

Projekt skierowany był do 60 osób młodych (w tym 3 kobiet), w wieku 18-29 lat bez pracy, które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w tym do osób niezarejestrowanych w urzędach pracy, z obszaru woj. śląskiego.

Z uwagi na wymagania dotyczące zawodu spawacza do udziału w projekcie kwalifikowalne były tylko osoby które ukończyły 18 rok życia i z wykształceniem co najmniej zawodowym lub średnim. Wymagany był również dobry stan zdrowia.

 

Oferowane wsparcie:

1. Poradnictwo zawodowe - Indywidualne Plany Działania

2. Szkolenia MAG/TIG

3. Staże zawodowe (3 miesiące)

4. Pośrednictwo pracy

 

Cel projektu:

Wzrost aktywności zawodowej 60 niepracujących i nieuczących się osób w wieku 18-29 lat z terenu województwa śląskiego w tym 3 kobiet, poprzez udzielenie im w okresie 01.06.2016-31.05.2017 kompleksowego wsparcia aktywizującego prowadzącego do nabycia kompetencji zawodowych i zatrudnienia.

 

Planowane efekty:

- Objęcie doradztwem zawodowym i opracowanie Indywidualnych Planów Działania: 60 osób

- Objęcie szkoleniami "Spawacz MAG/TIG": 60 osób

- Ukończenie szkoleń "MAG/TIG" i uzyskanie uprawnień spawalniczych: min 48 osób

- Objęcie stażami w miejscu pracy: min 48 osób

- Objęcie pośrednictwem pracy: 60 osób

- Wzrost umiejętności poruszania się na rynku pracy: 54 os.

- Podjęcie zatrudnienia przez min. 26 osób

Projekt zakończył się zgodnie z zaplanowaną ścieżką. Osiągnięto zaplanowane w projekcie wskaźniki rezultatu w tym najważniejsze:

Liczba osób która uzyskała kwalifikacje: plan 48 osób, osiągnięty 61 osób

Liczba osób która podjęła zatrudnienie: plan 43% osiągnięty 48,33%

 

Wartość projektu: 1 044 880,08 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 992 636,08 zł

 

Spawacz to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy, dający szansę na zatrudnienie.

Przeczytaj:

Dziennik Zachodni

Rynek Pracy

 

 

Informacje i zapisy:

Biuro projektu

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
ul. Krasińskiego 2
40-952 Katowice
tel. +32 603 77 49
j.heinrich@zdz.katowice.pl

oraz w jednostkach kształcenia realizujących projekt

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chorzowie
ul. Hajducka 21, 41-500 Chorzów
tel.: 32 241 25 14
e-mail: chorzow@zdz.katowice.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie
ul. Jagiellońska 141, 42-200 Częstochowa
 tel.: 34-365-76-21
e-mail: czestochowa@zdz.katowice.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 27 b, 32-650 Kęty
tel.: 33 845 31 06
e-mail: kety@zdz.katowice.pl

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Skoczowie
ul. Cieszyńska 25, 43-430 Skoczów
tel.: 33 853 03 51
e-mail: skoczow@zdz.katowice.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach
ul. Budowlanych 156, 43-100 Tychy
tel.: 32 227-17-46
e-mail: tychy@zdz.katowice.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego w Żywcu
ul. Sienkiewicza 65, 34-300 Żywiec
tel.: 33 861 43 46
e-mail: zywiec@zdz.katowice.pl

 

 

HARMONOGRAMY FORM WSPARCIA

 

Forma wsparcia: Rozmowa z psychologiem-doradcą zawodowym

Data realizacji: 12.08.2016 r.; godz.: 7.00 - 20.00

Adres realizacji wsparcia: 34-300 Żywiec, ul. Sienkiewicza 65

Ilość osób objętych wsparciem: 12

Prowadzący: Agnieszka Miklewska

Szczegółowe informacje w plikach do pobrania

 

Forma wsparcia: Rozmowa z psychologiem-doradcą zawodowym

Data realizacji: 17-18.08.2016 r.; godz.: 9.00 - 15.15

Adres realizacji wsparcia: 42-200 Częstochowa, ul. Jagiellońska 141

Ilość osób objętych wsparciem: 12

Prowadzący: Agnieszka Miklewska

Szczegółowe informacje w plikach do pobrania

 

Forma wsparcia: Grupowe poradnictwo zawodowe

Data realizacji: 23.08.2016 r.; godz.: 11.45 - 15.00

Adres realizacji wsparcia: 34-300 Żywiec, ul. Sienkiewicza 65

Ilość osób objętych wsparciem: 10

Prowadzący: Tomasz Bąk

Szczegółowe informacje w plikach do pobrania

 

Forma wsparcia: Indywidualne poradnictwo zawodowe

Data realizacji: 27.08.2016 r. - 11.09.2016r.

   27.08.2016r: godz.: 8,00-14,00

   28.08.2016r: godz.: 8,00-14,00

   06.09.2016r: godz.: 8,00-14,00

   07.09.2016r: godz.: 16,00-19,00

   08.09.2016r: godz.: 16,00-19,00

   11.09.2016r.: godz.: 8,00-14,00

Adres realizacji wsparcia: 34-300 Żywiec, ul. Sienkiewicza 65

Ilość osób objętych wsparciem: 10

Prowadzący: Tomasz Bąk

Szczegółowe informacje w plikach do pobrania

 

Forma wsparcia: Rozmowa z psychologiem-doradcą zawodowym

Data realizacji: 29.08.2016 r.; godz.: 8.00 - 9.00

Adres realizacji wsparcia: 42-200 Częstochowa, ul. Jagiellońska 141

Ilość osób objętych wsparciem: 1

Prowadzący: Agnieszka Miklewska

Szczegółowe informacje w plikach do pobrania

 

Forma wsparcia: Poradnictwo zawodowe indywidualne

Data realizacji: 31.08.2016r. i 3.09.2016r; godz.: 8.00 - 15.00

Adres realizacji wsparcia: 42-200 Częstochowa, ul. Jagiellońska 141

Ilość osób objętych wsparciem: 6

Prowadzący: Elżbieta Antosz

Szczegółowe informacje w plikach do pobrania

 

Forma wsparcia: Poradnictwo zawodowe indywidualne

Data realizacji: 08.09.2016r. - godz.: 8.00-15.00; 10.09.2016r. - 8.00-10.15

Adres realizacji wsparcia: 42-200 Częstochowa, ul. Jagiellońska 141

Ilość osób objętych wsparciem: 4

Prowadzący: Elżbieta Antosz

Szczegółowe informacje w plikach do pobrania

 

Forma wsparcia: Poradnictwo zawodowe grupowe

Data realizacji: 10.09.2016r; godz.: 10.30-13.45

Adres realizacji wsparcia: 42-200 Częstochowa, ul. Jagiellońska 141

Ilość osób objętych wsparciem: 10

Prowadzący: Elżbieta Antosz

Szczegółowe informacje w plikach do pobrania

 

Forma wsparcia: Rozmowa z psychologiem-doradcą zawodowym

Data realizacji:

6.09.2016 r.; godz.: 08.00-14.00

7.09.2016 r.; godz.: 08.00-09.00

9.09.2016 r.; godz.: 14.00-20.00; 

Adres realizacji wsparcia: ul. Cieszyńska 25; 43-430 Skoczów

Ilość osób objętych wsparciem: 13

Prowadzący: Marta Jonderko

Szczegółowe informacje w plikach do pobrania

 

Forma wsparcia: Spawanie MAG/TIG

Data realizacji: 12.09.2016 r. - 04.11.2016r.

Adres realizacji wsparcia: 34-300 Żywiec, ul. Sienkiewicza 65

Ilość osób objętych wsparciem: 10

Prowadzący: Flisowski Józef, Flisowski Piotr, Cebrat Tadeusz

Szczegółowe informacje w plikach do pobrania

 

Forma wsparcia: Spawanie MAG/TIG (teoria)

Data realizacji: 15.09.2016r. - 29.09.2016r.

Adres realizacji wsparcia: 42-200 Częstochowa, ul. Jagiellońska 141

Ilość osób objętych wsparciem: 10

Prowadzący: Kwiryn Wojsyk

Szczegółowe informacje w plikach do pobrania

 

Forma wsparcia: Rozmowa z psychologiem-doradcą zawodowym

Data realizacji:

16.09.2016 r.; godz.: 09.00-16.00

17.09.2016 r.; godz.: 09.00-15.00

Adres realizacji wsparcia: Tychy; ul.Budowlanych156

Ilość osób objętych wsparciem: 13

Prowadzący: Agnieszka Miklewska  

Szczegółowe informacje w plikach do pobrania

 

Forma wsparcia: Rozmowa z psychologiem-doradcą zawodowym Termin odwołany i przesunięty na październik

Data realizacji:

16.09.2016 r.; godz.: 09.00-15.00

21.09.2016 r.; godz.: 09.00-16.00

Adres realizacji wsparcia: Żywiec; ul.Sienkiewicza 65

Ilość osób objętych wsparciem: 13

Prowadzący: Aleksandra Zwyrtek-Tarach

aplikacje w plikach do pobrania

 

Forma wsparcia: Rozmowa z psychologiem-doradcą zawodowym

Data realizacji:

19.09.2016 r.; godz.: 09.00-15.00

20.09.2016 r.; godz.: 09.00-15.00

Adres realizacji wsparcia: Chorzów, ul. Hajducka 21

Ilość osób objętych wsparciem: 12

Prowadzący: Agnieszka Miklewska

aplikacje w plikach do pobrania

 

 

Forma wsparcia: Poradnictwo zawodowe grupowe

Data realizacji: 19.09.2016r; godz.: 16.00-19.15

Adres realizacji wsparcia: 43-100 Tychy ul. Budowlanych 156

Ilość osób objętych wsparciem: 10

Prowadzący: Agnieszka Panic

Szczegółowe informacje w plikach do pobrania

 

 

 

Forma wsparcia: Poradnictwo zawodowe indywidualne

Data realizacji: 20.09.2016r; godz.: 9.00-16.30

21.09.2016r; godz.: 9.00-16.30

22.09.2016r; godz.: 9.00-16.30

23.09.2016; godz.: 9.00-16.30

Adres realizacji wsparcia: 43-100 Tychy ul. Budowlanych 156

Ilość osób objętych wsparciem: 10

Prowadzący: Agnieszka Panic

Szczegółowe informacje w plikach do pobrania

 

Forma wsparcia: Rozmowa z psychologiem-doradcą zawodowym II grupa zmiana terminu z września 2016

Data realizacji:

06.10.2016 r.; godz.: 09.00-15.00

07.10.2016 r.; godz.: 09.00-16.00

Adres realizacji wsparcia: Żywiec; ul.Sienkiewicza 65

Ilość osób objętych wsparciem: 13

Prowadzący: Aleksandra Zwyrtek-Tarach

aplikacje w plikach do pobrania

 

Forma wsparcia: Spawanie MAG/TIG

Data realizacji: 26.09.2016r-30.11.2016r

Adres realizacji wsparcia: 34-300 Skoczów, ul. Cieszyńska 25

Ilość osób objętych wsparciem: 10

Prowadzący: Kochutek Robert, Liszka Jarosław,

Szczegółowe informacje w plikach do pobrania

 

Forma wsparcia: Spawanie MAG/TIG (praktyka)

Data realizacji:  01.10.2016r. - 05.12.2016r.

Adres realizacji wsparcia: 42-200 Częstochowa, ul. Przechodnia 11/15

Ilość osób objętych wsparciem: 10

Prowadzący:Rafał Żygulski, Marek Ktacz

Szczegółowe informacje w plikach do pobrania

 

Forma wsparcia: Poradnictwo zawodowe grupowe - odwołane

Data realizacji: 26.09.2016r; godz.: 16.00-19.15

Adres realizacji wsparcia: 41-500 Chorzów ul. Hajducka 21

Ilość osób objętych wsparciem: 10

Prowadzący: Agnieszka Panic

Szczegółowe informacje w plikach do pobrania

 

Forma wsparcia: Poradnictwo zawodowe indywidualne-odwołane

Data realizacji: 20.09.2016r; godz.: 9.00-16.30

27.09.2016r; godz.: 14.00-20.00

28.09.2016r; godz.: 14.00-20.00

29.09.2016; godz.: 14.00-20.00

30.09.2016; godz.: 14.00-20.00

01.10.2016; godz.: 8.00-14.00

Adres realizacji wsparcia: 41-500 Chorzów ul. Hajducka 21

Ilość osób objętych wsparciem: 10

Prowadzący: Agnieszka Panic

Szczegółowe informacje w plikach do pobrania

 

Forma wsparcia: Spawanie MAG/TIG

Data realizacji: 26.09.2016 r. - 15.11.2016r.

Adres realizacji wsparcia: 43-100 Tychy ul. Budowlanych 156

Ilość osób objętych wsparciem: 10

Prowadzący: Drzazga Zbigniew

Szczegółowe informacje w plikach do pobrania

 

Forma wsparcia: Poradnictwo zawodowe grupowe - zmiana terminu

Data realizacji: 29.09.2016r; godz.: 16.00-19.15

Adres realizacji wsparcia: 41-500 Chorzów ul. Hajducka 21

Ilość osób objętych wsparciem: 10

Prowadzący: Agnieszka Panic

Szczegółowe informacje w plikach do pobrania

 

 

Forma wsparcia: Poradnictwo zawodowe indywidualne - zmiana terminu

Data realizacji: 20.09.2016r; godz.: 9.00-16.30

30.09.2016r; godz.: 12.00-20.00

01.10.2016r; godz.: 08.00-16.00

02.10.2016; godz.: 08.00-16.00

03.10.2016; godz.: 14.00-20.00

Adres realizacji wsparcia: 41-500 Chorzów ul. Hajducka 21

Ilość osób objętych wsparciem: 10

Prowadzący: Agnieszka Panic

Szczegółowe informacje w plikach do pobrania

 

Forma wsparcia: Spawanie MAG/TIG

Data realizacji: 04.10.2016 r. - 18.11.2016r.

Adres realizacji wsparcia: 41-500 Chorzów ul.  Hajducka 21

Ilość osób objętych wsparciem: 10

Prowadzący: Pradela Piotr

Szczegółowe informacje w plikach do pobrania

 

Forma wsparcia: Poradnictwo zawodowe grupowe

Data realizacji: 13.10.2016r; godz.: 16.00-19.10

Adres realizacji wsparcia: 34-300 Żywiec ul. Sienkieicza 65

Ilość osób objętych wsparciem: 10

Prowadzący: Tomasz Bąk

Szczegółowe informacje w plikach do pobrania

 

Forma wsparcia: Indywidualne poradnictwo zawodowe

Data realizacji: 27.08.2016 r. - 11.09.2016r.

   14.10.2016r: godz.: 7,00-10,00

   16.10.2016r: godz.: 8,00-15,00

   17.10.2016r: godz.: 7,00-13,00

   18.10.2016r: godz.: 7,00-12,00

   19.10.2016r: godz.: 7,00-13,00

   20.10.2016r.: godz.: 14,00-20,00

   21.10.2016r.: godz.: 7,00-10.00

Adres realizacji wsparcia: 34-300 Żywiec, ul. Sienkiewicza 65

Ilość osób objętych wsparciem: 10

Prowadzący: Tomasz Bąk

Szczegółowe informacje w plikach do pobrania

 

Forma wsparcia: Spawanie MAG/TIG

Data realizacji: 24.10.2016 r. - 14.12.2016r.

Adres realizacji wsparcia: 34-300 Żywiec, ul. Sienkiewicza 65

Ilość osób objętych wsparciem: 12

Prowadzący: Flisowski Józef, Cebrat Tadeusz, Harężlak Marcin

Szczegółowe informacje w plikach do pobrania

 

Forma wsparcia: Indywidualne poradnictwo zawodowe zmiana harmonogramu

Data realizacji: 27.08.2016 r. - 11.09.2016r.

   14.10.2016r: godz.: 7,00-10,00

   16.10.2016r: godz.: 8,00-15,00

   17.10.2016r: godz.: 7,00-13,00

   18.10.2016r: godz.: 7,00-12,00

   19.10.2016r: godz.: 7,00-13,00

   20.10.2016r.: godz.: 14,00-20,00

   21.10.2016r.: godz.: 7,00-10.00

   24.10.2016r.: godz.: 7,00-10.00

Adres realizacji wsparcia: 34-300 Żywiec, ul. Sienkiewicza 65

Ilość osób objętych wsparciem: 13

Prowadzący: Tomasz Bąk

Szczegółowe informacje w plikach do pobrania

 

Forma wsparcia: Spawanie MAG/TIG

Data realizacji: 24.10.2016r. - 09.01.2017r.

Adres realizacji wsparcia: 34-300 Żywiec, ul. Sienkiewicza 65

Ilość osób objętych wsparciem: 10

Prowadzący: Flisowski Józef, Harężlak Marcin, Cebrat Tadeusz

Szczegółowe informacje w plikach do pobrania

 

 

Forma wsparcia: Staże zawodowe - szczegóły w załączonych plikach

 

Forma wsparcia: Pośrednictwo pracy

Data realizacji: 26.04.2017r.

Adres realizacji wsparcia: 41-500 Chorzów ul. Hajducka 21

Ilość osób objętych wsparciem: 6

Prowadzący: Barbara Marszałek

Szczegółowe informacje w plikach do pobrania

 

Forma wsparcia: Pośrednictwo pracy

Data realizacji: 08.05.2017r.

Adres realizacji wsparcia: 43-100 Tychy ul. Budowlanych 156

Ilość osób objętych wsparciem: 6

Prowadzący: Teresa Wolska

Szczegółowe informacje w plikach do pobrania

 

Forma wsparcia: Pośrednictwo pracy

Data realizacji: 19.05.2017r.

Adres realizacji wsparcia: 43-430 Skoczów ul. Ks. Mocka 14

Ilość osób objętych wsparciem: 4

Prowadzący: Irena Grań

Szczegółowe informacje w plikach do pobrania

 

 

 

 

Pliki do pobrania