Kursy i egzaminy G1, G2, G3

Kursy i egzaminy z zakresu energetyki i elektroenergetyki we wszystkich grupach: G1, G2, G3

Zapraszamy na kursy G1, G2, G3 oraz odnowienie uprawnień G1, G2, G3

Przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Katowicach działa Komisja Kwalifikacyjna nr 354 powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Komisja Kwalifikacyjna działa zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo energetyczne z 20.05.2021r.

Rodzaj nadawanych uprawnień:
obsługa, konserwacja, remont, montaż, prace kontrolno-pomiarowe w zakresie Eksploatacji i Dozoru.

Zakres uprawnień:
Grupa 1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9 i 10
Grupa 2 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9 i 10
Grupa 3 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9 i 10

Nasza oferta kursowa:

1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne (G1E/D)
2. Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym (G2E/D)
3. Zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych – (G3E/D)
4. Szkolenie przygotowujące do odnowienia uprawnień energetycznych (G1, G2, G3 – E/D)

oraz
      Egzamin kwalifikacyjny - G1/G2/G3 – E/D

Kursy i egzaminy kwalifikacyjne realizujemy zarówno w formie tradycyjnej, jak również w formie ZDALNEJ, poprzez komunikatory internetowe.

 

Nasze ośrodki: znajdź najbliższy ośrodek

Dodatkowe informacje: tel. 32 603-77-55