Kursy i egzaminy G1, G2, G3

Kursy i egzaminy z zakresu energetyki i elektroenergetyki we wszystkich grupach: G1, G2, G3

Wszystkie kursy i egzaminy w formie on-line

Przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Katowicach działa Komisja Kwalifikacyjna nr 354 powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Komisja Kwalifikacyjna działa zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo energetyczne z 20.05.2021r.

Rodzaj nadawanych uprawnień:
obsługa, konserwacja, remont, montaż, prace kontrolno-pomiarowe w zakresie Eksploatacji i Dozoru.

Zakres uprawnień:
Grupa 1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9 i 10
Grupa 2 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9 i 10
Grupa 3 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9 i 10

Kursy:

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne (G1 E/D)

Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym (G2 E/D)

Zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych (G3 E/D)

Kursy przygotowujące do odnowienie uprawnień:

Szkolenie przygotowujące do odnowienia uprawnień elektroenergetycznych (G1)

Szkolenie przygotowujące do odnowienia uprawnień energetycznych - ciepłowniczych (G2)

Szkolenie przygotowujące do odnowienia uprawnień energetycznych - gazowych ( G3)


Egzamin kwalifikacyjny - G1/G2/G3 – E/D

znajdź najbliższy ośrodek

lub zadzwoń tel. 32 603-77-55