Kursy budowlane

Oferta obejmuje szereg kursów ogólnobudowlanych, specjalistycznych i pokrewnych, a także kursów kończących się egzaminami kwalifikacyjnymi, umozliwiajacymi zdobycie uprawnień do wykonywania okreslonego zawodu. Adresowana jest do pracowników realizujących prace budowalne i pokrewne.

Kursy budowlane:
Nasze kursy

Maszyny i inne urządzenia techniczne do robót drogowych, ziemnych i budowlanych:
Nasze kursy