Energetyka

Kursy

Nazwa kursu Cel
Bezpieczne użytkowanie butli, w tym ich bezpieczna wymiana Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do użytkowania oraz wymiany butli w wózkach jezdniowych zasilanych paliwem gazowym.
Eksploatacja sprężarek oraz instalacji sprężonego powietrza Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania czynności obsługi i konserwacji przy prowadzeniu eksploatacji sprężarek jedno - i wielostopniowych, układów sprężarkowych oraz instalacji sprężonego powietrza.
Przygotowanie słuchaczy do egzaminu celem uzyskania świadect kwalifikacyjnych wymaganych na stanowiskach eksploatacji.
Eksploatacja urządzeń medycznych wytwarzających pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości Zapoznanie z przepisami w zakresie bezpiecznej obsługi urządzeń medycznych wytwarzających pole elektromagnetyczne
Elektromechanik Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania prac pomocniczych związanych z eksploatacją, konserwacją i naprawą urządzeń i maszyn elektrycznych.
Elektromonter Teoretyczne i praktyczne przyuczenie słuchaczy do wykonywania zawodu elektromontera. Słuchacze nabędą wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu: elektrotechniki; materiałoznwstwa; technologii; rysunku zawodowego; urządzeń elektrycznych; oraz BHP.
Konserwacja i naprawa agregatów prądotwórczych Nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu: elektrotechniki; budowy i zasad działania silników spalinowych; zasad organizacji pracy przy montażu i demontażu agregatów prądotwórczych; konserwacji i eksploatacji maszyn elektrycznych i silników spalinowych.
Konserwator urządzeń gazowych Nabycie umiejetności wykonywania prac konserwatorskich instalacji i urządzeń gazowych.
Mechanik urządzeń chłodniczych Nabycie umiejetności obsługi, konserwcji i napraw urzadzeń chłodniczych.Słuchacze zostana zapoznani m. in.
z podstawowymi wiad. z fizyki i z termodynamiki; obiegiami i czynnikami chłodniczymi; podst. wiad. o metalach i ich stopach; zasadami obróbki ręcznej, podstawami rys. technicznego.
Montaż, konserwacja, naprawa, obsługa stacji gazowych Podstawowe pojęcia z fizyki, rodzaje paliw gazowych, przeglądy instalacji gazowych, wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych sieci, przepisy bhp.
Monter aparatury gazowej Słuchacz powinien miec ukończone 18 lat oraz posiadać zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania zawodu. Zalecane jest ukończenie co najmniej zasadniczej szkoły zawodowej. Zakłada się, że kandydat uczestniczył w pracach montażu instalacji gazowej. Tematyka kursu obejmuje wiadomości ogólne o sieciach gazowych, eksploatację i prace konserwacyjno - remontowe, przepisy bhp oraz przepisy prawne.